11 november 2021


Veckans Kumi Now Online speglade hur vi kan bemöta antisemitism, såväl som andra former av rasism, för att nå helande och försoning i våra samhällen. Nästa tisdag kommer samlingen att handla om palestinska barns rättigheter. Barnens dag för hela världen firades den 20 november, men palestinska barn nekas ofta de rättigheter och möjligheter som ges till barn i många länder i världen och i bosättningarna inne på Västbanken och i Israel.

Herre, så många palestinska barn utsätts för våld under den israeliska ockupationen. Många får se sina hem och skolor rivas, hundratals arresteras varje år och får stå ut med rättegångar och fängslanden långt från sina familjer. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och ett slut på kränkningarna av de palestinska barnens rättigheter. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den romersk-katolske patriarken i Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, välkomnade gudstjänstfirare från många olika katolska kyrkor i det Heliga landet till det lilla klostret Deir Rafat den 30 oktober. Han talade om den synodala resan: “Först; Vi vill gå, som de två lärjungarna på väg mot Emmaus. Sedan; Vi vill gå tillsammans, som kyrka och gemenskap. Det är därför jag upplever det så vackert och betydelsefullt, att från alla delar av vår kyrka (Galileen, Palestina, Jordanien och Cypern) är vi nu samlade tillsammans.” Han uppmanade deltagarna, palestinier, migranter och asylsökande med olika bakgrunder och traditioner att samlas för att lära känna varandra och bära vittnesbörd som kristna i det Heliga landet.

“Herre Jesus, mitt i krig, hat, murar, ockupation och diskriminering, rädsla och avståndstagande, lär oss att bli redskap för rättvisa och fred, förlåtelse och försoning” (Fader David Neuhaus. SJ). Herre, i din nåd… hör våra böner.

Sedan en vecka pågår den 26:e klimatkonferensen i Glasgow, Storbritannien. Vi påminner om de palestinska organisationer som arbetar för att söka vägar att skydda miljön. Vi tackar för arbetet som Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability vid Bethlehem University gör för att skydda al-Makhrour-dalen söder om Jerusalem från intrång från staden och förlust av sin biodiversitet.

Herre Gud, “du har brett ut jorden, med allt vad den alstrar.” (Jes 42:5) Hjälp oss att vårda din skapelse och göra allt som står i vår makt för att skydda den värld vi lever i, med balans för naturens behov och människorna som bor i vårt land. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Miqdad al- Qawasmi, en 24-årig palestinier från Hebron, har hungerstrejkat i mer än 100 dagar för att protestera mot att vara häktad utan att veta vad han anklagas för eller fått en rättegång. Israeliska myndigheter har möjlighet att fängsla palestinier på detta sätt under perioder av tre eller sex månader. De nekas varje möjlighet till överklagande eller information om skälen till fängslandet. Tillsammans med sju andra palestinska fångar har Miqdad drivits att svälta sig själv för att få uppmärksamhet för sin desperata situation. Idag sitter 544 palestinska fångar fängslade på detta sätt (administrative detention).

Käre Herre, inför dig lyfter vi upp de palestinska fångar som fängslas på detta sätt, speciellt de som hungerstrejkar. Vi ber att de israeliska fängelsemyndigheterna ska frige de hungerstrejkande och ta tillbaka de stränga häktningarna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Philippe Lazzarini, chef för FN-organet för palestinska flyktingar UNRWA, varnar för att nedskärningarna från internationella givare till organisationen för den nära en kollaps. Man kämpar nu för att ge den allra mest nödvändiga hjälpen och palestinska flyktingar lämnas med en djup känsla av att bli övergivna. Den brittiska regeringen har skurit ned sitt bidrag med mer än hälften. Vid en speciell konferens i Bryssel kommer organisationen att be internationella givare att ompröva sina beslut.

Herre, vi ber att internationella regeringar ska bidra till den huvudsakliga finansieringen av UNRWA. Organisationen täcker kostnaderna för tusentals lärare och hälsovårdsarbetare som hjälper till att skapa en framtid för de palestinska flyktingarna. Utan UNRWA:s arbete kommer den långa perioden av stabilitet i regionen att riskeras. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 4 november mötte påve Fransiskus den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas. Påven och andra representanter för Vatikanen uppmanade till att återuppta fredssamtalen med Israel. Vatikanen konstaterade att “det är absolut nödvändigt att igen starta en direkt dialog” och föreslog att det internationella samfundet skulle hjälpa till med “mer kraftfulla ansträngningar”.

Herre, vi längtar efter ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina. Vi ber att internationella regeringar ska hjälpa Israel och Palestina att delta i en dialog och arbeta för en rättvis och hållbar fred. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Abdallah Jildeh, en 23-åring man från Gaza, blev den förste palestiniern att antas till Institute of the Incarnate Word (Katolskt universitet i USA). Han tror på att hans kallelse till präst är en gåva från Gud och ser fram emot att tjäna Gud och kyrkan i världen.

Herre, vi tackar dig för Abdallahs kallelse och vi ber för folket i Gaza, som lever under mycket svåra förhållanden. Herre, vi ber tillsammans med Abdallah om ditt beskydd för de många som inte har skydd och hem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna i Oceanien: Amerikanska Samoa, Cooköarna, Fiji, Franska Polynesien, Kanaky, Nauru, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Samoa, Solomanöarna, Kiribati, Marshallöarna, Tonga, Tuvalu, Vanatu.

Herre, i din nåd… hör våra böner.   

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com