18 november 2021


I tisdags lyssnade Kumi Now Online till Khaled Quzmar från Defence for Children International, Palestine (DCIP), kring ämnet barns rättigheter. Nästa tisdag tar www.kuminow.com upp genderbaserat våld och hur vi kan agera för att stoppa våld mot kvinnor.  Torsdagen den 25 november uppmärksammar världen den Internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Gud, du älskar alla dina barn. Se med speciell omsorg på dina döttrar som lider fysiskt och psykiskt just för att de är kvinnor. Omge dem med dina beskyddande änglar idag, så att de upplever säkerhet. Ge dem det mått av din Ande som gör att de inte förlorar modet utan fullt anförtror sina liv till dig. Ge oss modet att stå lojalt vid deras sida, och inte vackla inför att säga sanningen om deras svårigheter och pröva våra egna liv inför våra älskade systrar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Efter 113 dagar avslutade 24-årige Miqdad Qawasmeh sin hungerstrejk den 13 november efter att han fått beskedet at han ska friges från sin “administrativa arrestering” av de israeliska ockupationsstyrkorna i februari nästa år. Miqdad har hållits fängslad utan åtal eller rättegång sedan januari.

Du, de lidandes Gud, vi ber att Miqdad ska återhämta sig fullt ut från följderna av sin hungerstrejk. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska hålla sitt löfte och frige Miqdad. Skänk åt alla som är fängslade styrka att härda ut och åt de israeliska myndigheterna, förståelse för de fel de begår och nåden att sluta med orättfärdiga arresteringar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 9 november beslutade Israels parlament, Knesset, i en preliminär omröstning med 51 röster för och 50 mot, att bygga ett nytt statligt sjukhus i den nordliga staden Sakhnin. Om ytterligare tillstånd beviljas kommer detta att bli det första statliga sjukhuset i en palestinsk stad. Oftast ges hälsovård av privata sjukhus och kliniker som drivs av kyrkor eller icke-statliga organisationer.

Du helandets Gud, vi ber att de israeliska myndigheterna ska gå vidare med överenskommelsen om att bygga ett nytt sjukhus i Sakhnin och med löften om att även bygga andra sjukhus. Vi ber att alla de som behöver sjukhusvård ska få det och att din helande närvaro ska omge dem och läkarna som vårdar dem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 15 november högtidlighölls för femtonde gången den palestinska deklarationen om självständighet. Deklarationen skrevs av den palestinske poeten Mahmoud Darwish och proklamerades av Yassir Arafat 1988. Texten talar om fred och rättvisa: “Den palestinska staten, som deklarerar att man är en fredsälskande stat och hängiven principerna om fredlig samexistens, kommer att sträva, tillsammans med andra stater och folk, mot en varaktig fred baserad på rättvisa och respekt för rättigheter, under vilka den mänskliga potentialen för konstruktiva aktiviteter ska blomstra, ömsesidig konkurrens leda till livsuppehållande innovationer och där det inte finns rädsla för framtiden, eftersom framtiden endast ger säkerhet till dem som har agerat rättvist eller gör förändringar för rättvisan”.

Nådens Gud, trots att vi längtar efter att förstå vad som finns bakom vår föreställningsförmåga, lägger vi hjärtan, sinnen och kroppar hos dem som lider av förtryck i Palestina och Israel inför dig. Skänk till alla människor i det Heliga landet en anda av rättvisa och fred.  Välsigna alla med välbefinnande, frihet och harmoni, och framför allt, styrka för att hjälpa alla som är utsatta. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Efter ett långt uppehåll på grund av Covid-19 kommer Sabeel Jerusalem att åter kalla till samlingar med personlig närvaro. Den 22 – 23 november håller Sabeel en retreat för mer än 40 lokala präster. Ett tillfälle för dem att komma tillsammans i frid och gemenskap och förnya sin tro på väg till en rättvis fred.

Vi ber, käre Herre, om din välsignelse över denna retreat och för den ekumeniska anda som finns i Sabeels program. Led talare och deltagare så att de stöds av gemenskapen och hjälp dem att sprida ekumenisk öppenhet i sina församlingar, så att den “andre” kommer att bli till välsignelse. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Sabeels Vänner i Nordamerika kommer att hålla ett advents-event för att stötta både präster och andra i kampanjen “Vakna: Predika Palestina.” Kampanjen ber alla att “Lyfta upp Palestinas folk så att de kan uppleva glädjen, rättvisan och freden i Kristi frigörande styre – ett verkligt ljus i veklighetens mörker”. (https://www.fosna.org/preach-palestine-blog)

Käre Herre, vi ber att kristna över hela världen ska svara upp till budskapet att “Predika Palestina”. Nådens och medlidandets Herre, vi ber att du ska röra troendes hjärtan i många länder. Vi ber om deras förnyade ansträngningar att lyfta palestiniers lidande under den fortsatta ockupationen i sina församlingar och inför sina regeringar. Vi ber om välsignelse över FOSNA och deras oförtröttliga arbete för rättvisa och fred i Palestina och om framgång för kampanjen “Vakna: Predika Palestina”. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Rev Dr. Naim Ateek lanserar sex nya häften vid ett Zoom-event fredagen den 3 december. Häftena täcker en lång rad ämnen och är baserade på föreläsningar, predikningar och budskap skrivna av Naim under många år. Du kan anmäla dig här: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsd-ysrjwqGdez8XvN9_C4HWkX-asdretE)

Herre, vi tackar dig för Rev Ateek och hans trofasta vittnesbörd för rättvisa och fred med ditt ord som grund. Välsigna dessa skrifter när de nu publiceras för första gången och så ett frö i hjärtat hos de som läser dem så att de motiveras till handling. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Aotearoa/New Zealand och Australien.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com