ARRANGEMANG


Här finner du information om våra egna samt Sabeel Jerusalems kommande arrangemang.

Okt
25
ons
Samtalskväll: Var det tänkt att bli så här? @ Immanuelskyrkan i Stockholm
Okt 25 kl. 18:30 – 21:00

En samtalskväll om Palestina och om de kristna i landet efter 50 år av ockupation

År 2017 är det 120 år sedan den första sionistkongressen, 100 år sedan Balfour-deklarationen gav löfte om ett ”judiskt hemland”, 70 år sedan FN:s delningsplan, 50 år sedan Västbanken och Gaza ockuperades, 30 år sedan den första intifadan inleddes, 10 år sedan den palestinska partidelningen.

Samtalskvällen belyser de vittgående fysiska, ekonomiska och moraliska konsekvenser som dessa händelser fått och alltjämt har för judar, muslimer, kristna och världssamfundet.

Vilka berättelser har skapats kring dessa händelser?
Hur används berättelserna i kristna sammanhang?
Vilka drömmar finns hos den unga palestinska befolkningen?

Medverkande:

Göran Gunner, THS,

om kristen sionism efter 1967

Anna Karin Hammar, präst,

om Kairos Palestina 2009 och idag

Sofia Camnerin, kyrkoledare,

om kyrkornas och Kyrkornas världsråds roll

Sune Fahlgren, THS,

om Shalom Inshallah, gräsrötternas framtidsdrömmar

Moderatorer: Kenneth Kimming, Sabeel Sverige och Claes Göran Ydrefors, Immanuelskyrkan

 

Fika serveras från klockan 18.00

 

Arrangörer: Sabeel Sverige, Teologiska högskolan Stockholm, Immanuelskyrkan Stockholm och Kairos Palestina – Sverige i samarbete med Studieförbundet Bilda m.fl.

Nov
1
ons
Sabeel Witness Visit @ Betlehem, Jerusalem, Nasaret
Nov 1 – Nov 9 heldag

Kristen zionism och kolonialism – ett svar från palestinska kristna

Sabeels ekumeniska befrielseteologiska center i Jerusalem inbjuder dig till att följa med på en 9 dagars lång resa där du får uppleva det verkliga livet i det heliga landet idag. Du får möjlighet att:

  • fira gudstjänst med palestinska kristna
  • möta och reflektera tillsammans med palestinska kristna och muslimer såväl som judiska israeler och internationella deltagare som förenas med Sabeel i ett icke-våldsligt motstånd mot kränkningarna av folkrätten och humanitär rätt
  • uppleva verkligheten för det palestinska folket och samhället som lever under den israeliska ockupationen med Muren, bosättningar, checkpoints, konfiskerad mark, demolerade hem, flyktingläger och miljöförstöring
  • lära dig om de arabisk-israeliska medborgarnas förlust av ägande- och civila rättigheter

Läs mer om resan och anmäl dig på Sabeels hemsida

Feb
28
ons
Sabeel Witness Visit @ Betlehem, Jerusalem, Nasaret
Feb 28 – Mar 8 heldag

The Forgotten Faithful – A Window into the Life and Witness of Christians in The Land of The Holy One

Sabeels ekumeniska befrielseteologiska center i Jerusalem inbjuder dig till att följa med på en 9 dagars lång resa där du får uppleva det verkliga livet i det heliga landet idag. Du får möjlighet att:

  • fira gudstjänst med palestinska kristna
  • möta och reflektera tillsammans med palestinska kristna och muslimer såväl som judiska israeler och internationella deltagare som förenas med Sabeel i ett icke-våldsligt motstånd mot kränkningarna av folkrätten och humanitär rätt
  • uppleva verkligheten för det palestinska folket och samhället som lever under den israeliska ockupationen med Muren, bosättningar, checkpoints, konfiskerad mark, demolerade hem, flyktingläger och miljöförstöring
  • lära dig om de arabisk-israeliska medborgarnas förlust av ägande- och civila rättigheter

Läs mer om resan och anmäl dig på Sabeels hemsida