Sabeelsverige


Denna veckas initiativ från Kumi Now lyfter fram arbetet som utförs av Mennonite Palestine Israel Network (Menno PIN) för att väcka uppmärksamhet kring husrivningar på de ockuperade palestinska territorierna. Mitt i Covid-19-pandemin kom en topp i antalet palestinska hem som rivits av israeliska myndigheterna. Hittills under 2020 har 700 byggnader rivits och 869 palestinier förlorat sina hem på Västbanken. Den största förstörelsen av palestinska hem under tio år, enligt FN, är beduinbyn Khirbet Humsa, som revs den 4 november och lämnade73 människor, bland dem 41 barn, hemlösa. Käre Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska stoppa sin politik med […]

19 november 2020


Kumi Now-initiativet fokuserar denna vecka på gräsrotsorganisationen “Stoppa Muren” (Stop the Wall), som argumenterar för en nedmontering av den israeliska separationsmuren. Den har på många sträckor byggts djupt inne på Västbanken. Mer än 150 palestinska samhällen äger mark bakom muren, som de har svårigheter att få tillträde till.  Herre, vi tackar dig för dem som arbetar för att montera ned strukturer som används för att utesluta och förtrycka andra. Vi fortsätter att be för återupprättandet av fred och rättvisa i Israel/Palestina och för ett slut på segregationen av människor som lever i landet. Herre, i din nåd… hör våra böner. […]

12 november 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar Jahalin Solidarity organization. Denna grupp arbetar för att skydda rättigheterna för beduiner och andra palestinier som lever under ockupation. De fortsätter att stödja beduinbyn Khan al Ahmar, där invånarna sedan 2012 har levt under konstant hot om att tvångsförflyttas av de israeliska myndigheterna.  Käre Herre, vi tackar dig för dem som bryr sig om de fattiga och förföljdas rättigheter. Vi är tacksamma för dem som arbetar i organisationen Jahalin, som lyssnar till beduinerna och arbetar för att stödja deras lagliga rättigheter. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Hallel Rabin, en 19-årig israelisk kvinna från […]

5 november 2020


Sju manliga sjuksköterskor demonstrerade på ett torg i Gaza den 21 oktober som en protest mot att deras resetillstånd dragits tillbaka av de israeliska myndigheterna och mot beslutet att säga upp dem från Makassedsjukhuset i östra Jerusalem. Alla har stor erfarenhet efter att ha arbetat på sjukhuset i mer än tjugo år. Det är inte troligt att de hittar annat avlönat arbete i Gaza, där mer än halva befolkningen är arbetslös. Käre Herre, vi lyfter fram situationen i Gaza inför dig igen. Människor stängs in p.g.a. den israeliska blockaden och berövas mat, arbete, vård och – mest av allt – […]

29 oktober 2020Samlingarna med Kumi Now Online har avslutats för denna gång. Teamet för Kumi Now arbetar nu på en reviderad version av Kumi Now. Alla online-sändningarna kan fortfarande ses på: https://www.youtube.com/kuminow  Herre, vi är tacksamma för alla föreläsningar som anordnats av Kumi Now-teamet och ber att de ska ha inspirerat många till att fortsätta sitt arbete för fred och rättvisa i Israel/Palestina. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den israeliska regeringen gav den 14 oktober tillstånd till byggandet av 2166 nya bosättarhem på den ockuperade Västbanken. Tillstånden gavs mindre än en månad efter undertecknandet av normaliseringsfördraget mellan Förenade Arabemiraten, Bahrain […]

22 oktober 2020


Den 13 oktober gästades Kumi Now Online av talare från Joint Action Initiative (JAI) som talade om betydelsen av olivskörden i det palestinska samhället.   Herre, vi är tacksamma för olivskörden och vi ber att palestinska odlare ska kunna samla in sin skörd i säkerhet, utan attacker eller hinder från israeliska armén eller bosättare. Vi tackar dig för arbetet som utförs av JAI och det sätt de försöker stötta palestinska odlare i deras försörjning. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Data från tester av coronavirus i Israel visar att det sker en minskning i spridningen tre veckor efter att den andra nationella […]

15 oktober 2020


Den 6 oktober inbjöd Kumi Now Initiativet till en online-föreläsning med Palestinian Centre for Human Rights (PCHR). Denna grupp för mänskliga rättigheter bildades i Gaza 1995 av palestinska advokater och aktivister, som en reaktion på de trakasserier som palestinier utsattes för under den israeliska militärockupationen där. Herre, vi tackar dig för arbetet för att skydda mänskliga rättigheter som utförs av PCHR. Vi fortsätter att be för ett slut på belägringen och blockaden av Gaza och ett slut på den israeliska militära ockupationen, som kväver livet i det ockuperade palestinska territoriet. Herre, i din nåd… hör våra böner. Israel har förlängt […]

8 oktober 2020


Kumi Now Online inbjöd den 29 september Daoud Nassar som gästtalare från Tent of Nations. Ämnet var diskriminering av palestinier från de israeliska myndigheterna vid beviljande av bygglov. Tent of Nations är en familjegård där utbildning och miljövänligt jordbruk bedrivs på ca hundra acres sydväst om Betlehem (1 acre är drygt 4000 m2). Daoud är en palestinsk kristen och hängiven kreativt ickevåldmotstånd mot alla försök från myndigheter och bosättare att ta mark och resurser från familjen. Käre Herre, vi ber för Daoud Nassar och hans familj, speciellt nu när han utsatts för våldsamma attacker som har skadat hans gröda och […]

1 oktober 2020Israel har infört en andra nationell nedstängning under tre veckor, på grund av en ny våg med 4000 bekräftade fall av Covid-19 varje dag. Detta stänger alla skolor och endast livsmedelsaffärer och apotek kommer att vara öppna. Skolorna har nyss öppnat igen för ett nytt skolår och denna nedstängning kommer att medföra ett svårt avbrott. Herre, vi ber för alla myndigheter i Israel och på de ockuperade områdena som har ansvar för hur återkomsten av viruset i landet hanteras. Vi ber för familjer som ska sköta sina arbeten och barnens skolgång från sina hem. Vi ber också om skydd för […]

24 september 2020


Den nionde september beordrade Jerusalem District Court vräkning av den palestinska familjen Nasser Rajabi från deras bostad, bestående av tre lägenheter i området Batan Al-Hawa, i Silwan i ockuperade östra Jerusalem. I lägenheterna bor trettio familjemedlemmar, som snart kommer att tvingas till hemlöshet, tillsammans med åttio andra personer. I januari beordrade Jerusalem Magistrates Court familjen att lämna sin egendom som en följd av en process driven av Ataret Cohanim Settler Association. Bosättarna hävdar att egendomen ägs av Benevisti Trust som bildades på 1800-talet för att ge bostäder åt flyende judar från Jemen.  Herre, vi ber för de många palestinska familjer […]

17 september 2020