Bli Följeslagare


Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? SKR söker ekumeniska följeslagare för tremånadersuppdrag i Palestina och Israel, med utresa november 2018 och januari 2019. Sista ansökningsdag är 29 april. Läs mer och ansök: www.foljeslagarprogrammet.se