Bli Följeslagare


Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Sveriges Kristna Råd söker ekumeniska följeslagare för tremånadersuppdrag i Palestina och Israel. Läs mer och ansök: www.foljeslagarprogrammet.se