Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen. Läs senaste bönen översatt till svenska eller börja prenumerera på den engelska bönen via Sabeels hemsida.


Denna veckas Kumi Now-initiativ lyfter fram MA’AN Development Centre. Utvecklingscentret dokumenterar Israels kränkningar av FN-konventionen om barns rättigheter, bland annat barnarresteringar, utnyttjanden, tortyr, att bli förnekad rätten att leka och tillgången till utbildning. Herre, vi ber för arbetet som utförs av MA’AN Development Centre för att skydda barn, som är så sårbara och försvarslösa i ett ockuperat land. Herre, i din nåd… hör våra böner. Covid-19, Coronaviruset, fortsätter att spridas över världen och påverkar hundratusentals människor. Nu är det endast mycket få länder som inte har rapporterat några fall. Herre, nu när virus-pandemin fortsätter att spridas över världen, ber vi […]

2 april 2020


Veckans Kumi Now-initiativ fokuserar arbetet som utförs av Aid Watch Palestine (AWP), en oberoende palestinsk organisation som försöker stimulera och kanalisera internationellt biståndsarbete så att det blir effektivt. AWP stödde nyligen odlare i Gaza efter att 29 % av jordbruksmarken i Gaza förstördes 2014 av israeliska bombningar. Herre, vi ber för arbete av den typ som AWP utför för att hjälpa dem som lever utsatt och samtidigt stöder organisationer i att använda värdefulla resurser på ett bra sätt. Herre, i din nåd… hör våra böner COVID-19 fortsätter att spridas runt hela världen – mer än 250 000 bekräftade fall och […]

26 mars 2020


Week 22 of the Kumi Now initiative is now online (https://kuminow.com/al-haq). This Kumi week, we are focusing on natural resource exploitation in the occupied Palestinian territory. This means we want to take the time to read about Al-Haq, their work, and Na’imah Mohammed Dabak’s story before taking part in the Kumi Action for this week to raise awareness of this exploitation. Gracious Lord, we pray that Israel stops the theft of Palestinian resources, the resources you have given to our land. Lord, in your mercy…hear our prayer. The closure due to COVID-19 continues in Bethlehem, Beit Sahour, and Beit Jala. […]

19 mars 2020 – engelskaDenna veckas Kumi Now gäller arbetet som utförs av YMCA/YWCA, Joint Advocacy Initiative (JAI). Detta initiativ hjälper till att introducera internationella partner till livet under ockupation i Palestina genom utbytesprogram och resor som visar situationen. De organiserar också Olive Tree Campaign som distribuerar olivträdsplantor, sponsrade av människor runt hela världen, till palestinska odlare. Herre, vi tackar dig för JAI:s arbete och speciellt för arbetet att återföra värdefulla olivträd till palestinska odlare. Vi fortsätter att förtrösta på ditt skydd och nåd Herre. ”Jag är som ett olivträd grönskande i Guds hus.” (Ps 52:10)  Herre i din nåd… hör våra böner. Den palestinska myndigheten har påbjudit ett 30-dagars långt undantagstillstånd på Västbanken efter […]

12 mars


Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av den israeliska organisationen Coalition of Women for Peace, (CWP), som grundades 2000. CWP är nu en ledande röst i den israeliska fredsrörelsen. De har krävt ett slut på blockaden av Gaza, så väl som ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina. CWP startade 2007 ett forskningsprojekt för att upptäcka vilka företag som tjänar på ockupationen. https://kuminow.com/cwp Käre Herre, vi ber för fredsarbetet som utförs av CWP och att deras information ska utöva påtryckningar på företag som tjänar på ockupationen. Vi ber om ett slut på kränkningarna av mänskliga rättigheter […]

5 mars 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs av Regional Council of the Palestinian Unrecognised Bedouin Villages (RCUV). RCUV försöker åstadkomma representation för beduinbyar i al-Araqib i Negev. De palestinsk-arabiska invånarna i dessa byar har inget legalt erkännande i den israeliska staten och ingen tillgång till samhällsservice såsom vatten och elektricitet. De vill fortsätta sin traditionella livsföring med boskapsuppfödning och odling, men lever under konstant hot om husrivning. Den israeliska regeringen vill flytta dem till urbana centra utan att ta hänsyn till deras traditionella sätt att leva. Herre, vi ber för arbetet som utförs av RCUV när de försöker […]

20 februari 2020Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar på arbetet som utförs på Mossawa Centre i Haifa.  Denna ideella organisation arbetar för att skydda rättigheterna för de arab-israeliska invånarna i Israel. Det arabiska ordet ”mossawa” betyder jämlikhet. Organisationen arbetar intensivt för att granska regeringsbudgetar i Israel och ger ut rapporter som visar diskriminering av araber genom det sätt som tjänster i samhället finansieras. Käre Herre, vi ber för alla organisationer som fokuserar på rättvisa och jämlikhet för alla samhällen i Israel. Vi ber att det israeliska Knesset ska lyssna på kraven på en mer rättvis fördelning av resurserna till de palestinsk-arabiska invånarna i […]

13 februari 2020


Spänningarna mellan Israel och Gaza har stadigt ökat under de senaste veckorna efter en period av relativt lugn. Tillkännagivandet av president Trumps fredsförslag, som kraftigt favoriserar Israel, gav eld åt rädslan för en ökning av antalet raketer och explosiva ballonger som sänds mot Israel. Sent på torsdagen i förra veckan avlossades tre raketer från Gaza in i södra Israel. Som svar genomförde Israel flyganfall i Gaza under torsdagen och fredagen. Käre Herre, vi ber om en lättnad i spänningarna mellan Israel och Gaza och om ett rättvist och fredligt slut på blockaden av Gaza. Vi ber att uppriktiga medlare ska […]

6 februari 2020


Kumi Now-initiativet fokuserar denna vecka på arbetet som utförs av Sabeels Vänner i Nordamerika (FOSNA). Organisationen stöder Sabeel i Jerusalems arbete och strävar efter rättvisa och fred i Palestina genom påverkansarbete i form av icke-våld och utbildning. Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av FOSNA och deras engagemang i att avslöja hur israeliska myndigheter fortsätter att trotsa internationell lag och kränka mänskliga rättigheter för palestinierna. Herre, i din nåd… hör våra böner. Det palestinska hälsovårdsministeriet i Gaza, varnar för att tre sjukhus kommer att tvingas stänga, på grund av att det inte finns tillräckligt med bränsle för […]

30 januari 2020Denna veckas Kumi Now-initiativ lyfter arbetet som Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA) utför. Passia bildades 1987 som en oberoende, ideell organisation som visar den palestinska situationen granskad genom akademisk forskning. Man fokuserar speciellt på de israeliska kränkningarna av internationell lag i östra Jerusalem. Käre Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av PASSIA, dess granskning av husrivningarna av palestinska hem och expropriation av mark och gudstjänstplatser i östra Jerusalem. Vi ber för alla som söker att visa på orättvisor och därmed riskerar sin egen frihet genom att säga sanningen till dem som har makten. Herre, i […]

23 januari 2020