Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen. Läs senaste bönen översatt till svenska eller börja prenumerera på den engelska bönen via Sabeels hemsida.


104 civila palestinier, bland dem 43 barn, en kvinna och en sjukvårdare, skadades när israeliska ockupationsstyrkor (IOF) sköt mot fredliga protesterande under den åttioandra ”Stora marschen för återvändande” den 8 november. Ockupationsstyrkorna fortsätter att använda övervåld mot fredliga protestererande. Herre, vi fortsätter att be för alla som demonstrerar för rättvisa […]

14 november 2019


Minst 96 palestinier skadades i fredags när israeliska styrkor attackerade dussintals fredliga protesterande som deltog i åttioförsta ”Stora marschen för återvändande” vid gränsen mellan Gaza och Israel. Flyganfall skakade också delar av Gaza när israeliska flygstyrkor besvarade raketanfall med extrem intensitet. Herre, vi fortsätter att be för Gazas invånare när […]

7 november 2019


Den 25 oktober, besköts och skadades 95 palestinier av israelisk militär, bland dem 43 barn, en kvinna, två sjukvårdare och en journalist. Beskjutningen med skarp ammunition skedde mot fredliga demonstranter vid den åttionde “Stora marschen för återvändande”. Enligt Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) har antalet dödsoffer sedan starten av […]

31 oktober 2019Nittiosju civila palestinier, bland dem 45 barn och 2 kvinnor, skadades av israeliska soldaters övervåld mot fredliga protesterande vid den sjuttionionde “Stora marschen för återvändande”, den18 oktober. En ung man fick allvarliga skador och 35 andra som besköts med skarp ammunition, gummikulor och tårgaskanistrar fick splitterskador och andra skador på […]

24 oktober 2019


Sjuttioen civila palestinier, bland dem tjugoåtta barn, skadades av israeliska soldaters övervåld mot fredliga protester vid den sjuttioåttonde ”Stora marschen för återvändande” den 11 oktober. Det palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) dokumenterade trettiotre skadade av skarp ammunition. Många skadades av gummibelagda kulor och tårgaskanistrar. Herre, vi kommer inför dig […]

17 oktober 2019


Under den 76:e fredagen av “Den stora marschen för återvändande” dödades Sahar Othman, 22 år, och skadades mer än 100 civila på grund av den israeliska militärens övervåld mot fredliga protesterande längs Gazaremsans östra gräns. Herre, vi ber för Sahars familj, när de sörjer den de förlorat. Vi fortsätter att […]

3 oktober 2019Under den sjuttiofemte fredagen av “Den stora marschen för återvändande” skadades 109 civila av den israeliska arméns övervåld mot fredliga protester längs Gazaremsans östra gräns. 39 barn, en kvinna, två sjukvårdare och en journalist fanns bland de skadade. De som organiserar marschen och marschen “Bryt belägringen” höll protesterna under rubriken […]

26 september 2019


Under den sjuttiofjärde fredagen av “Den stora marschen för återvändande” skadades 75 civila av den israeliska arméns överdrivna våld mot, i huvudsak, fredliga demonstranter längs Gazas östra gräns. 34 barn och en journalist finns bland de skadade. Detta är ett klart brott mot internationell rätt. All trösts Gud, vi ber […]

19 september 2019


Fredagen den 6 september deltog 6 000 demonstranter i veckans “stora marsch för återvändande” längs gränsen mellan Israel och Gaza. Flera bröt igenom stängslet och det kastades föremål, som kan orsaka brand, mot israeliska soldater. De israeliska styrkorna svarade med beskjutning med skarp ammunition, som dödade två palestinska tonåringar, Khaled […]

12 september 2019Fredagen den 30 augusti skadades minst 94 palestinier under “den stora marschen för återvändande”, vid gränsen mellan Gaza och Israel. Nabil Musa Abu Musa, 25, skadades allvarligt av skarp ammunition och dog följande dag av sina skador. Mer än 300 demonstranter från Gaza har förlorat sina liv sedan de huvudsakligen […]

5 september 2019