Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen. Läs senaste bönen översatt till svenska eller börja prenumerera på den engelska bönen via Sabeels hemsida.


Fredagen den 6 december besköts och skadades 64 civila palestinier, bland dem 19 barn, en sjukvårdare och fyra kvinnor, av israeliska ockupationsstyrkor (IOF). Alla deltog som fredliga protesterande under den åttiotredje Stora marschen för återvändande (GMR). Herre, vi fortsätter att be för människorna i Gaza som höjer sina röster i […]

12 december 2019


Kumi Now- initiativet – ’Res dig upp’ – nu! kom i rullning under 2018 när Sabeel i Jerusalem bjöd in lokala och internationella organisationer att tillsammans öka sitt arbete för en varaktig fred. Mer än femtio organisationer anslöt sig, baserat på sina engagemang för icke-våld, lika rättigheter och respekt för […]

5 december 2019


Den ”Stora marschen för återvändande” ställdes även denna vecka in av rädsla för de israeliska ockupationsstyrkorna (IOF) extrema metoder mot dem som protesterar. OCHA, FN-organet med ansvar för humanitära frågor, konstaterar i sin senaste rapport att hälften av de familjer som lever i hyrda bostäder i norra Gaza hotas av […]

28 november 2019Den “Stora marschen för återvändande” inställdes in i fredags efter två dagar av bombningar från de israeliska ockupationsstyrkorna (IOF) över Gazaremsan, som svar på raketangrepp från Islamiska Jihad. Före vapenvilan som förhandlades fram med stöd av Egypten och FN dödade IOF 33 palestinier, varav tre civila, åtta kvinnor och tre […]

21 november 2019


104 civila palestinier, bland dem 43 barn, en kvinna och en sjukvårdare, skadades när israeliska ockupationsstyrkor (IOF) sköt mot fredliga protesterande under den åttioandra ”Stora marschen för återvändande” den 8 november. Ockupationsstyrkorna fortsätter att använda övervåld mot fredliga protestererande. Herre, vi fortsätter att be för alla som demonstrerar för rättvisa […]

14 november 2019


Minst 96 palestinier skadades i fredags när israeliska styrkor attackerade dussintals fredliga protesterande som deltog i åttioförsta ”Stora marschen för återvändande” vid gränsen mellan Gaza och Israel. Flyganfall skakade också delar av Gaza när israeliska flygstyrkor besvarade raketanfall med extrem intensitet. Herre, vi fortsätter att be för Gazas invånare när […]

7 november 2019Den 25 oktober, besköts och skadades 95 palestinier av israelisk militär, bland dem 43 barn, en kvinna, två sjukvårdare och en journalist. Beskjutningen med skarp ammunition skedde mot fredliga demonstranter vid den åttionde “Stora marschen för återvändande”. Enligt Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) har antalet dödsoffer sedan starten av […]

31 oktober 2019


Nittiosju civila palestinier, bland dem 45 barn och 2 kvinnor, skadades av israeliska soldaters övervåld mot fredliga protesterande vid den sjuttionionde “Stora marschen för återvändande”, den18 oktober. En ung man fick allvarliga skador och 35 andra som besköts med skarp ammunition, gummikulor och tårgaskanistrar fick splitterskador och andra skador på […]

24 oktober 2019


Sjuttioen civila palestinier, bland dem tjugoåtta barn, skadades av israeliska soldaters övervåld mot fredliga protester vid den sjuttioåttonde ”Stora marschen för återvändande” den 11 oktober. Det palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) dokumenterade trettiotre skadade av skarp ammunition. Många skadades av gummibelagda kulor och tårgaskanistrar. Herre, vi kommer inför dig […]

17 oktober 2019Under den 76:e fredagen av “Den stora marschen för återvändande” dödades Sahar Othman, 22 år, och skadades mer än 100 civila på grund av den israeliska militärens övervåld mot fredliga protesterande längs Gazaremsans östra gräns. Herre, vi ber för Sahars familj, när de sörjer den de förlorat. Vi fortsätter att […]

3 oktober 2019