Wave of prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.


Veckans Kumi Now-möte fokuserade den diskriminering som palestinska medborgare i Israel möter. Palestinierna utgör mer än tjugo procent av befolkningen i Israel, men behandlas som andra klassens medborgare. Israel ser sig först och främst som en judisk stat och ger färre ekonomiska, utbildningsmässiga och sociala möjligheter till de palestinier som lever där. Den israeliska regeringen har fortsatt gett sitt stöd till den restriktiva lagen om familjeåterförening med avsikt att begränsa antalet palestinier som får medborgarskap i Israel. Herre, vi ber att den diskriminerande politik som bedrivs av den israeliska regeringen mot den palestinska befolkningen skall upphöra. Herre, vi använder orden från Psalm 146 […]

4 februari 2021


Tisdagens Online-möte från Kumi Now lyfte fram Israels försök att ändra Jerusalems status. Det internationella samfundet avvisar Israels anspråk på legitim suveränitet över staden, p.g.a. den militära ockupationen av östra Jerusalem 1967. Trots det fortsätter den israeliska regeringen att hävda suveränitet över både östra och västra Jerusalem, en överträdelse av internationell lag. Israel genomför också diskriminerande regler, med avsikt att öka de israeliska gruppernas storlek och aktivt minska antalet palestinier som bor i östra Jerusalem. (Online-möten kan ses efteråt på Youtube.com eller www.kuminow.com) Herre Jesus, du grät över Jerusalem innan du arresterades och korsfästes, “Om du denna dag hade förstått, […]

28 januari 2021


Veckans Kumi Now Online-möte fokuserade på arbetet som utförs av Israeli Committee Against Home Demolition, (ICAHD). Jeff Halper, en av grundarna, tog upp de israeliska myndigheternas vägran att bevilja byggnadstillstånd till palestinier. Även om palestinier vill bygga på sin egen mark, så beviljas mycket få tillstånd. När de trots det bygger utan tillstånd, demoleras deras hem av de israeliska myndigheterna. Många palestinier tvingas att riva sina egna hem för att undvika att betala rivningskostnaderna själva. Herre Jesus, vi kommer inför dig med våra hjärtan fyllda av sorg när vi tänker på palestinska familjer som tvingas se sina egna hem förstöras. […]

21 januari 2021


Den 1 januari samlades hundratals palestinier till en fredlig demonstration i Deir Jarir, nordost om Ramallah. De protesterade mot den israeliska expansionen av bosättningar som hotar stora landområden nära deras by. Den israeliska armén använde gummimantlade stålkulor och tårgas för att skingra demonstranterna och en palestinier skadades i huvudet. Samma dag attackerades palestinska herdar av israeliska bosättare i området Masafer Yatta i Hebrondistriktet. Bosättarna attackerade herdarna och deras får, med klubbor och stenar och stängde vägen till betesområdena. Herre, vi ber om ett slut på den illegala israeliska expansionen av bosättningar på det ockuperade palestinska territoriet. Vi ber att våldet […]

14 januari 2021“Förenade som En” (United as One) är titeln på en ny sång som skrivits av 23 unga palestinska flyktingar för att uttrycka sin tro på framtiden. Med hjälp av sex musiker har de tonsatt och publicerar den. Projektet sponsrades av FN-organet Relief and Works Agency (UNWRA).). Herre, vi tackar dig för det musikaliska uttrycket från de unga palestinska flyktingarna och ber att de, trots de många utmaningarna de möter, inte ska förlora visionen om hopp i sina liv. Herre, i din nåd… hör våra böner. Den 25 december samlades hundratals palestinska demonstranter i byn Beit Dajan, öster om Nablus, för […]

7 januari 2021


Under de senaste månaderna har, enlig FN, antalet attacker från israeliska bosättare mot palestinska civila nått en topp. Attacker mot palestinska odlare och herdar utförs ofta med skydd av israelisk militär. Illegala israeliska bosättare förstörde vattenledningar och träd i byn al-Lubban ash-Sharqiya, den 18 november. Degen efter attackerades och skadades palestinska bönder och herdar i Masafir Yatta, i den södra delen av den ockuperade Västbanken. Herre, vi ber att denna ström av våld från israeliska bosättare mot palestinier ska upphöra. Vi ber att strupgreppet från den israeliska ockupationen, som växer sig starkare och starkare mot palestinierna, ska lossna. Herre, i […]

24 december 2020


Veckans Kumi Now-initiativ lyfter fram organisationen Al-Marsad, ett arabiskt människorättscenter som startade 2003 för att skydda mänskliga rättigheter för den syriska befolkning som lever på Golanhöjderna. Ända sedan det arabisk-israeliska kriget 1967 har syrier som lever i området blivit marginaliserade och den israeliska regeringen har gett bort deras mark till bosättare i ett försök att skapa ett “norra Israel”.  Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av dem som slår vakt om rättigheter för de syrier som lever på de ockuperade Golanhöjderna. Vi ber att den olagliga annekteringen av Golan, utförd av israeliska myndigheter och av bosättare ska avslutas. […]

17 december 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar Christian Peacemaker Teams som stöder ett projekt i al Khalil (Hebron). Teamet som arbetar där tillsammans med lokala palestinier hjälper invånarna i deras ickevålds-kamp mot den israeliska ockupationen. Många militära vägspärrar den gamla staden gör livet mycket svårt för invånarna. Barn måste varje dag ta sig genom fyra vägspärrar för att nå sin skola och vuxna utsätts ofta för trakasserier och förödmjukelser av de israeliska soldaterna. Herre, vi ber om en nedmontering av vägspärrar på Västbanken. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska börja respektera internationell lag och garantera fri rörlighet för palestinier inom deras […]

10 december 2020Kumi Now-initiativet fokuserar på arbetet som görs av Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, (WCLAC). Gruppen ger råd via nätet och skydd för misshandelsoffer samt dokumenterar kränkningar av mänskliga rättigheter. De rapporterar att palestinska kvinnor som redan utsätts för utmaningar i ett patriarkalt samhälle också tvingas stå ut med mer våld i hemmet under nedstängningar på grund av Covid-19. Herre, vi tackar dig för WCLAC:s arbete när de försöker ge skydd och stöd för utsatta palestinska kvinnor. Vi tackar dig för deras mod att vittna om hur palestinska kvinnor utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Herre, i din […]

3 december 2020


Kumi Now-initiativet betraktar denna vecka arbetet som utförs av Wi’am, det palestinska konfliktlösningscentret. En del av Wi’ams arbete är att erbjuda en säker och kreativ plats för barn som lever i det ockuperade palestinska territoriet, där de får en möjlighet att mötas och glädjas över att delta i aktiviteter inom konst och kultur. Herre, vi tackar dig för Wi’ams arbete, särskilt för glädjen och omsorgen de ger palestinska barn som upplever trakasserier och förluster i sin vardag. Herre, i din nåd… hör våra böner.   Corornavirus-pandemin har ytterligare ökat arbetslösheten på den ockuperade Västbanken, speciellt i besöks- och turistnäringarna. En […]

26 november 2020