Wave of prayer


Den”stora marschen för återvändande” fortsatte in i sin trettioandra vecka. Palestinska fraktioner kom överens om att säkerställa att protesterna ska vara fredliga, som resultat efter medling av Egypten. Överenskommelse kom efter det att Israel utökat den tillåtna fiskezonen utanför Gazas kust och ett beslut om överföring av medel från Qatar […]

8 november 2018


Den ”stora marschen för återvändande” i Gaza, genomfördes för sin trettioförsta fredag mitt i ett ökande våld från de israeliska styrkorna mot dem som, med all rätt, protesterar. Mer än 230 människor skadades och fem dödades, bland dem 19-årige Nassar Abu Tim. Du lidandets Herre, vi ber att båda sidor […]

1 november 2018


Den ”stora marschen för återvändande” fortsätter längs Gazas gräns. Bland de tusentals, som med all rätt, protesterar skadades etthundratrettio personer. Bland dem fanns Fady Thabet, en journalist. Israel har tillkännagivit att man planerar att börja en ”nolltolerans”-metod genom att använda skarp ammunition mot demonstranter längre bort från stängslet. Herre, vi […]

25 oktober 2018Under fredagen förra veckan fortsatte ”den stora marschen för återvändande” för sin tjugonionde fredag. De israeliska ockupationsstyrkorna använde skarp ammunition och skadade åtminstone 252 (inklusive 50 barn) och dödade sju, bland dem två tonårspojkar. De som protesterar fortsätter att kräva sin rätt att återvända till sitt hemland, som de tvingades […]

18 oktober 2018


I Gaza fortsätter ”den stora marschen för återvändande” in i sin 29:e vecka och israeliska styrkor fortsatt att använda skarp ammunition mot fredliga demonstranter, detta har orsakat mer än 370 skadade och tre dödade, bland dem en tolvårig pojke. De ockuperande styrkorna har en gång till gått in i Gaza […]

11 oktober 2018


Den ”stora marschen för återvändande” fortsätter och fler palestinier utsätts för beskjutning med skarp ammunition från israeliska militära styrkor. Det har också rapporterats att palestinska fiskare utsätts för press genom många arresteringar och beskjutning med skarp ammunition från den israeliska flottan. Det konstanta trycket på levnadsförhållandena för dessa fiskare betyder […]

27 september 2018Gaza Nu när “den stora marschen för återvändande “går in i sin 27:e vecka, fortsätter fredliga protester trots det pågående användandet av skarp ammunition av de israeliska styrkorna. Shadi Abd al-Al, 12 år och Suhaib Abed -al-Salam Abu Kashef, 16 år har avlidit av sina skador. Mer än 100 människor, […]

20 september 2018


Högsta domstolen i Israel avslog ett överklagande av beslutet om rivningen av beduinbyn Al Khan al-Ahmar, som ligger mellan två israeliska bosättningar. Om rivningen genomförs så kommer den, förutom att vara en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter, att blockera bildandet av en sammanhängande och livskraftig palestinsk stat. Herre, vi gråter […]

13 september 2018


Den ”stora marschen för återvändande” fortsätter in i sin sjätte månad. De fredliga protesterande fortsätter att hotas med skarp ammunition från den israeliska militären. Ibrahim Talalqa, en läkare som arbetar vid stängslet, tar farväl av sin familj varje fredag innan han går iväg, orolig för att han inte kommer att […]

6 september 2018Den ”stora marschen för återvändande” fortsätter in i sin fjärde månad. Fredagen den 24 augusti deltog ungefär 5000 människor i demonstrationen och den israeliska armén besköt de protesterande med skarp ammunition och tårgas. Mer än189 människor skadades och minst femtio av dem som skadades träffades av skarp ammunition. Herre vi […]

30 augusti 2018