MATERIAL


Här samlar vi material med fokus på Palestina och Israel, Sabeel, och de kristnas situation och kamp för rättvis fred och försoning i det heliga landet.

Om Sabeels vänner i Sverige

Kairos Palestina dokumenten

Kairos Palestina dokumenten handlar om hur kristna palestinier beskriver sin situation och sitt hopp 2009 och 2017. Båda dokumenten vänder sig till oss som reflektioner och med frågor till omvärlden om vad vi kan ge i stöd och hur omvärlden reflekterar över tro, hopp och kärlek.

Det första Kairos Palestina dokumentet vars hela titel är ”Ett ögonblick av sanning: Ett ord av tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande” har skrivits av ett antal palestinska kristna kyrkoledare. Det beskriver de kristna palestiniernas situation, sätter in det i ett politiskt sammanhang och uppmanar kyrkorna runt om i världen att stärka sina insatser för att bereda vägen för en varaktig och rättvis fred för både palestinier och israeler. Till stor del bygger dokumentet på en text från Sydafrika 1985 som uppmanade de kristna att motsätta sig apartheid. Förklaringen till ordet Kairos i dokumentets titel är att Kairos är det grekiska ordet för ”ett lämpligt eller avgörande ögonblick”. Dokumentet har tillkommit inom ramen för Kyrkornas Världsråds Palestine-Israel Ecumenical Forum (PIEF) som stöder de palestinska kyrkorna. Läs det första Karios Palestina dokumentet (svensk översättning)

Det andra Kairos dokumentet, Kairos Palestina II, kommer 2017 i form av ett öppet brev från the National Coalition of Christian Organizations in Palestine, NCCOP, till the World Council of Churches och den ekumeniska rörelsen. Det beskriver det fortsatta lidandet för det palestinska folket, och vädjan till det internationella kristna samfundet om stöd och solidaritet. I dokumentet ges 9 uppmaningar till handling för det internationella kristna samfundet. Läs Kairos Palestina II (svensk översättning)

Läs mer om Kairos Palestina på www.kairospalestine.ps (engelskspråkig)

Övriga resurser