Cornerstone


Sabeel Jerusalem ger ut tidskriften Cornerstone 3 till fyra gånger per år. Tidningen skickas gratis till alla medlemmar i Friends of Sabeel – Sverige. Den tar upp Sabeels aktiviteter, både lokalt och globalt, och även teologiska reflektioner kring samtida sociala och politiska händelser. Här hittar du de senaste numren av Cornerstone. Äldre nummer hittar du på Sabeel Jerusalems hemsida.

Nr 75, vinter 2016

Nr 74, sommar 2016

Nr 73, vinter 2015