OM SABEEL


Sabeel är en palestinsk kristen, befrielseteologisk och ickevåld-baserad gräsrotsorganisation som arbetar bland kristna palestinier i Palestina och Israel, med säte i Jerusalem och Nasaret. Sabeel är en ekumenisk organisation och samlar människor från många olika kyrkor och samfund.

Inspirerad av Jesu lära och liv försöker Sabeel styrka tron hos de kristna palestinierna. Förhoppningen är att människor genom det stödet kan ta en aktiv del i kampen för fred och rättvisa, arbeta för kyrkans enhet och förnyelse – och för ett slut på ockupationen och förändring av samhället.

Sabeel tar sin utgångspunkt i en befrielseteologi från det palestinska sammanhanget. Genom den inspirerar de kristna kvinnor och män, unga och gamla, så att de kan förstå och använda den kristna tron i sin vardag som palestinier – en verklighet som är präglad av ockupation, våld, diskriminering, förnedring och övergrepp mot internationell lag och de mänskliga rättigheterna.

Sabeel ser det också som sin uppgift att bidra till en större internationell förståelse för de kristna palestinierna, deras identitet och livssituation. Sabeel arbetar därför med att motivera både enskilda och kyrkor i västvärlden till att arbeta för en rättvis och varaktig fred mellan Palestina och Israel. Det sker genom information, vittnesbörd, bön och uppmaning till konkreta handlingar.

Sabeel vänder sig till alla men har kyrkor och de kristna som sin huvudsakliga målgrupp.

Läs mer om Sabeel på deras hemsida: www.sabeel.org

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeels nattvardsgudstjänst varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen. Du hittar bönerna på Sabeels hemsida, där du även kan anmäla prenumeration via mail.