7 maj 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ visar på verksamheten vid Al-Quds University i Jerusalem, där man försöker utbilda och utveckla sina studenter på högsta nivå trots pågående ockupation och förtryck.

Herre, vi ber för lärarna vid Al-Quds University och andra utbildningsinstitutioner som försöker bygga upp studenternas självförtroende och självkänsla inför de fördomar de kommer att möta både i sitt eget land och utomlands. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Fredagen den 24 april stod religiösa ledare på terrassen till King David Hotel i västra Jerusalem för att på hebreiska, arabiska och engelska be om räddning från Covid-19-viruset. Mer än 200 människor hade då dött av viruset i Israel och åtminstone två på Västbanken. Det finns en oro för de tusentals palestinska arbetare som tills nyligen arbetat i Israel. Åtminstone en tredjedel av de bekräftade fallen av virusinfektion bland den palestinska befolkningen har infekterats när de arbetat i Israel.

Herre, vi kommer med våra böner till dig för att be om att myndigheterna i Palestina och Israel ska dela sina resurser för att begränsa spridning av detta dödliga virus. Så många palestinier lider redan på grund av arbetslöshet, brist på mat och medicin. Vi ber att den israeliska regeringen ska samarbeta med den Palestinska myndigheten för att ge nödvändigt medicinskt stöd i ett nödläge. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 30 april vann Palestine Solidarity Campaign (PSC) en seger som blir en milstolpe i kampen mot Storbritanniens regering för att tillåta pensionsfonder (Local Government Pension Schemes) att dra tillbaka sina investeringar i företag som får intäkter från den israeliska ockupationen av Palestina. Detta slutliga utslag från högsta domstolen markerar slutet på en kampanj som drivits sedan 2017.

Herre, vi tackar dig för den långa och svåra kampanj som lett till utslag i högsta domstolen. Officiella myndigheter i Storbritannien kan nu fatta sina egna etiska beslut om hur de ska investera sina medel utan rädsla för att bli anklagade för sina val. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Farah Nabulsi, en palestinsk filmare som bor i London, meddelade nyss att hennes film “Presenten” Oscar-nominerats efter att ha vunnit juryns pris i Best Live Action Short Film Festival. Filmen följer Yusef, en palestinier på Västbanken, som ger sig ut med sin unga dotter för att köpa en present till sin fru på deras bröllopsdag. Letandet övergår till en prövning när de stöter på israeliska soldater, segregerande vägar och vägspärrar.

Vi tackar dig Herre, för filmare likt Farah Nabulsi, som använder sin berättartalang till att synliggöra de trakasserier och förödmjukelser som palestinier upplever varje dag under den israeliska ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Nätverket Kairos Palestine har uppmärksammat att den israeliska regeringen, under täckmanteln “Coronavirus-regering”, fortsatt sin politik med husrivningar, arresteringar av barn och stöd till bosättare som, trots krisen, använder våld på de ockuperade palestinska områdena. Regeringen planerar också att annektera cirka 30 % av Västbanken från den 1 juli, för att få stöd från Trump-administrationen före presidentvalet i november.

Herre, vi höjer våra röster tillsammans med Kairos Palestine. Vi ber om ett slut på ockupationen av Palestina och att regeringar runt om i världen tydligt fördömer Israel för planerna att annektera mer palestinsk mark. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 30 april bekräftade Fatou Bensouda, åklagare i Internationella brottmålsdomstolen (ICC), sitt beslut att Palestina är en stat. En panel av tre domare kommer nu att undersöka fallet och uttalanden från ett antal länder, som ger stöd åt både palestinier och israeler, innan domstolen beslutar om den långvariga processen om krigsbrott av Israel i Gaza och på Västbanken kan fortsätta.

Herre, vi ber för dem som har makt att upprätthålla lagar på internationell nivå. Vi inser att den typen av ansvar vilar tungt på lagstiftarna. Vi minns att: “Den som strävar efter rättfärdighet och trohet skall finna liv och ära.” Ords 21:21. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Under maj månad firar Katolska kyrkan runt hela världen jungfru Maria. Firandet avslutas med en fest som högtidlighåller besöket av Maria (Visitation of Virgin Mary).

Herre, när Katolska kyrkan firar Maria, Jesus mor, ber vi att freden, likt de blommor som används för att kröna statyer av Maria, får blomma runt hela jorden och speciellt i Palestina i denna utmanande tid. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Indien, Pakistan och Sri Lanka. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Bön – Joh 14:1-14

Himmelske fader, Du är källan till våra liv. Du har gett oss en underbar värld och förnyat den om och om igen med din nåd och kärlek. Du lovade oss att ge oss din Ande för att vara med oss när vi färdas genom livet. Ändå, vi bekänner alla de tillfällen när våra ögon inte kan se dig, inte kan ta in dig, inte kan förstå hur du kan vara verksam i ockupation och förtryck, smärta, besvikelser och sorg. Vi behöver din Ande för att lyfta vår blick till din vida horisont.

Lär oss att be med sådan öppenhet för din Ande så att du blir uppenbar för oss. För oss till den plats där vi är villiga att lämna våra liv i ditt förvar för att förmedla din livsförvandlande kärlek och att röra oss tillsammans med dig in i din stora rymd av frälsning.

Vi ber om detta i Jesus namn, vårt ljus och vår frälsning. Du lever och regerar tillsammans med Fadern och Anden i strålglansen av den heliga treenigheten, i evighet. Amen.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com