28 maj 2020


Först en påminnelse om att Kumi Now-initiativet kommer att sända videokonferenser varje vecka med organisationer som arbetar för Palestina. Konferenserna startar tisdagen den 2 juni kl. 17.00, svensk tid, med Dr Mazin Qumsiyeh från Palestinian Museum of Natural History. Han kommer att tala om den israeliska ockupationens miljöpåverkan,  (www.kuminow.com/online)

Herre, vi ber att många människor runt hela världen ska se Kumi Now- videokonferenserna, och förstå hur det palestinska folket överlever under ockupation av sitt land. Vi tackar dig för deras motståndskraft och uppfinningsrikedom. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Spridningen av Covid-19-viruset över världen visas på en hemsida som drivs av John Hopkins University Centre for Systems Science and Engineering (CSSE). I början listade hemsidan antalet Covid-19 fall registrerade av palestinska hälsovårdsministeriet under rubriken Palestina, skilt från data för Israel. I slutet av mars utmanade Birzeit-universitet CSSE genom att be om en förklaring varför rubriken Palestina först ändrades till “Det ockuperade palestinska territoriet” för att följande dag blanda in data från Palestina under rubriken Israel.

Herre, vi ber att viktig information om spridningen av coronaviruset i Palestina ska återställas hos CSSE. Vi ber att vetenskapsmän inte ska dras in i politisk aktivitet, som försöker radera Palestina från världskartan. Herre, i din nåd… hör våra böner.

EU och regeringarna i Italien och Finland bidrar med 17 miljoner euro för att stötta sjukhus i östra Jerusalem. Stödet kommer att göra det möjligt för sex sjukhus att upprätthålla viktig medicinsk service till palestinier på Västbanken och Gaza under i första hand pandemin.

Tack Herre, för det pågående stödet från europeiska länder för att upprätthålla det palestinska hälsovårdssystemet. Det är uppmuntrande att höra om länder som stöder andra länder och erbjuder hjälp i kristider. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Fiskare i Gaza attackeras med våld av den israeliska flottan när de fiskar inom tillåtet område. Angrepp har skett oftare under april än under de tre föregående månaderna, enligt mänskorättsorganisationerna Gisha, Adalah och Al Mezan. Israeliska ockupationsstyrkor har skjutit med skarp ammunition och kraftfulla vattenkanoner och orsakat personskador och skador på båtarna. Organisationerna har skrivit till de israeliska myndigheterna för att kräva ett slut på dessa attacker, som sker utan synbar anledning.

Herre, vi ber i denna tid av akuta behov, speciellt i fattiga områden som Gaza, att fiskare ska tillåtas att upprätthålla sin verksamhet och försörja sina familjer. Vi ber att rättigheterna för Gazas befolkning ska respekteras och att den israeliska administrationen och ockupationsstyrkorna ska upphöra med sin våldsamma blockad av området. Herre, i din nåd… hör våra böner.

I år infaller pingstdagen söndagen den 31 maj. Denna heliga dag och kyrkans födelsedag samlas kristna i Det heliga landet och i världen för att fira att den Heliga Anden kom ”som tungor av eld” och förvandlade lärjungarna till apostlar.

Herre, vi minns denna heliga dag när besökare från olika länder kom till Jerusalem och hörde “dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar”. Apg. 2:11. Vi ber att vi ska fyllas av din Ande och vittna klart om din trofasthet och makt. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 20 maj, talade FN:s specielle koordinator för fredsprocessen i Mellanöstern, Mladenov, i en videokonferens med FN:s säkerhetsråd. Han konstaterade att det palestinska tillbakadragandet från sina överenskommelser med Israel var ett rop på hjälp från det internationella samfundet när de står inför en överhängande annektering av mer än 30 % av Västbanken. Mladenov vädjade till Kvartetten (EU, FN, Ryssland och USA) att snarast möjligt “arbeta tillsammans med länderna i regionen för att främja utsikterna för fred.”

Herre, vi ropar till dig när hundratals palestinska samhällen står inför en illegal konfiskering av sina hem och sin mark. Vi ber att internationella lagstiftare och regeringar ska gå in för att stoppa den israeliska regeringen innan de startar sin annekteringsplan i strid med internationell lag. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Mer än femtio palestinska journalister har utan skäl fått sina profilsidor nedstängda av Facebook. Journalisterna meddelades enbart att beslutet inte kan ändras. Middle East Eye rapporterade att “under åratal har Facebook stängt konton för palestinier i samarbete med den israeliska regeringen och säkerhetsföretag, med förevändningen att förhindra palestinska anstiftningar på Facebook.

Herre, vi ber att censureringen av palestinska journalister ska upphöra. Vi ber att den israeliska regeringen ska respektera rättigheterna för alla som lever i Det heliga landet – också deras rätt till yttrandefrihet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Angela och Mocambique. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Bön inför pingstdagen – Joh. 20:19-23

O, alla människors ursprung, andas på oss med din heliga Ande, så att vi får se freden på platser där förtryck och rädsla styr och får fyllas med glädjen från den uppståndne Kristus.

Lär oss hur vi ska tala Hans ord om rättvisa, så att vi kan bli dina sändebud för rättvis fred i vår trasiga och orosfyllda värld. Amen

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejl? Skriv till sabeelsverige@gmail.com