1 oktober 2020


Kumi Now Online inbjöd den 29 september Daoud Nassar som gästtalare från Tent of Nations. Ämnet var diskriminering av palestinier från de israeliska myndigheterna vid beviljande av bygglov. Tent of Nations är en familjegård där utbildning och miljövänligt jordbruk bedrivs på ca hundra acres sydväst om Betlehem (1 acre är drygt 4000 m2). Daoud är en palestinsk kristen och hängiven kreativt ickevåldmotstånd mot alla försök från myndigheter och bosättare att ta mark och resurser från familjen.

Käre Herre, vi ber för Daoud Nassar och hans familj, speciellt nu när han utsatts för våldsamma attacker som har skadat hans gröda och tillgångar. Vi ber att Daoud ska få möjlighet att återhämta sig från dessa allvarliga attacker och kunna fortsätta att stå emot försöken att konfiskera hans mark. Vi ber att han ska få stöd och uppmuntran från många vänner i Israel/Palestina och hela världen, trots att de inte kan besöka familjen på grund av pandemin. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

En undersökning gjord av BBC upptäckte att Roman Abramovich, den ryska ägaren av Chelsea Football Club, kontrollerar företag som har donerat 100 miljoner dollar till Elad, en israelisk bosättarorganisation. Elad har konfiskerat palestinsk egendom och köpt upp bostäder i östra Jerusalem för att ge plats åt 450 judiska bosättare. Sådana aktiviteter bryter mot internationell lag. Under tiden planerar israeliska myndigheter att konfiskera 3 800 dunam (3,8 km2) palestinsk mark i sjutton olika områden kring Hebron, på den ockuperade Västbanken.  

Allvetande Gud, du ser allt som händer på jorden och du lyssnar till ropen från de fattiga och förtryckta. Du ser när de rika och mäktiga förtrycker de fattiga, som din profet Mika sade: “De får lust till åkrar och stjäl dem, och till hus och tar dem. De lägger under sig både man och hus, både ägare och egendom.” (Mik 2:2) Vi ber om ett slut på att palestinska hem beslagtas av de israeliska myndigheterna och av judiska bosättare. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 20 september tillkännagav presidenten i Honduras, Juan Orlando Hernandez, sin avsikt att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Just nu har Israel ingen ambassad i Honduras, men tog upp diplomatiska förbindelser i augusti.

Herre, vi ber för staden Jerusalem. Vi ber att länder, världen över, kommer att fortsätta följa internationell lag och att inte välja egennyttan. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Olivskördsperioden närmar sig i Palestina. En period som är en tid av glädjefyllt firande av landets frukt. För många palestinier under ockupation är det nu en tid fylld av stress eftersom de upplever ett ökande våld från illegala bosättare. I år har den israeliska armén lagt på ytterligare restriktioner genom att ge enbart ge tillstånd att skörda vid speciella datum. Ingen hänsyn har tagits till om skörden är mogen på dessa datum eller hur lång tid odlarna behöver för att ta hand om den. 

Herre, vi tackar dig för olivskörden du ger varje år, som är så viktig för levebrödet för många palestinska bönder. Vi ber att odlarna ska kunna ta sin skörd i säkerhet detta år. Vi ber också att dessa orimliga militära order ska återkallas. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Betlehem kommer att bli den senaste medlemmen i UNESCO Global Network of Learning Cities. Detta nätverk av städer världen över har åtagit sig att ge inkluderande och jämlika möjligheter till sina invånare att fortsätta sin utbildning livet igenom. Vartannat år samlas städerna för att dela idéer och bästa exemplen för att stötta och inspirera varandra.

Vi tackar dig, Herre Jesus, att den lilla stad där du föddes för två tusen år sedan har vuxit till en stad som verkar för att ge sina medborgare nya och varaktiga möjligheter under sin livstid. Vi ber att Betlehem ska ge bidrag till det globala nätverket genom sitt medlemskap. Herre, i din nåd…   hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Costa Rica, El Salvador, Nicaragua och Panama. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com