8 oktober 2020


Den 6 oktober inbjöd Kumi Now Initiativet till en online-föreläsning med Palestinian Centre for Human Rights (PCHR). Denna grupp för mänskliga rättigheter bildades i Gaza 1995 av palestinska advokater och aktivister, som en reaktion på de trakasserier som palestinier utsattes för under den israeliska militärockupationen där.

Herre, vi tackar dig för arbetet för att skydda mänskliga rättigheter som utförs av PCHR. Vi fortsätter att be för ett slut på belägringen och blockaden av Gaza och ett slut på den israeliska militära ockupationen, som kväver livet i det ockuperade palestinska territoriet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Israel har förlängt den nationella nedstängningen efter det att mer än 9 000 nya fall av coronaviruset registrerats på en dag i slutet av september. I Palestina registrerades nyligen 426 nya fall.

Käre Herre, vi ber för den allvarliga situationen i Israel/Palestina med den stora ökningen av coronavirusfall och det tryck det skapar på sjukvården. Vi ber om vishet hos ansvariga myndigheter i de beslut de tar för att bromsa spridningen av infektionen. Herre, i din nåd… hör våra böner.   

Som en följd av fredssamtalen i Turkiet förra veckan har partigrupper i Palestina enats om att hålla val i Palestina inom sex månader. Ett välkommet försök att få ett slut på mer än ett årtionde av tvister mellan Fatah, den styrande palestinska myndigheten, och Hamas, det styrande partiet i Gaza. Beslutet togs kort efter de israeliska överenskommelserna med Förenade Arabemiraten och Bahrain.

Herre, vi ber för palestinierna att de ska kunna komma överens i ett enat ställningstagande för att göra det möjligt att hålla val och komma fram till samstämmiga beslut. Herre, i din nåd… hör våra böner.

I ett öppet brev har mer än tusen akademiker och advokater sänt ut ett upprop till regeringar och akademiska institutioner runt om i världen om att stoppa censurering och repressalier mot dem som uttalar sig om rättvisa för Palestina. Ett erbjudande om anställning vid University of Toronto, för den internationella advokaten Dr Valentina Azarova, drogs tillbaka när en domare invände mot hennes forskning om Israels ockupationspolitik. Universitetet förnekar att något officiellt erbjudande gavs. Uttalandet är ett av flera exempel på hur kritik mot den israeliska regeringen tystas ned, när deras förtryck av palestinierna ökar.

Herre Jesus, du ber oss överge falskheten och ber oss “Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar” (Ef. 4:25) Vi ber att akademiker och parlamentsledamöter runt världen ges modet att fortsätta  säga sanningen till dem som har makten och inte låta sig tystas. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 25 september besköt och dödade egyptiska marina styrkor två palestinska fiskare och skadade och arresterade en tredje. Fiskarna var bröder från Dier Al-Balah, en stad i centrala Gaza.

Herre, vi ber för fiskarnas familjer när de sörjer dem de förlorat och ber för brodern i häkte i Egypten. Så många fiskare i Gaza kämpar för att försörja sina familjer i en zon, påbjuden av Israel, av endast några få sjömil där fiskbeståndet är utarmat. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Vi ber även för Dana Hasans familj. Dana var en frisk tjugosexårig kvinna som drabbades av en hjärtattack och dog. Vi ber också för hennes vänner i Ramallah Christian Catholic Youth Group, som plötsligt förlorat två medlemmar i september. Herre, du är vår tillflykts klippa, håll hennes familj och hennes unga vänner fast i din trofasta kärlek. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Colombia, Ecuador och Venezuela. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com