15 oktober 2020


Den 13 oktober gästades Kumi Now Online av talare från Joint Action Initiative (JAI) som talade om betydelsen av olivskörden i det palestinska samhället.  

Herre, vi är tacksamma för olivskörden och vi ber att palestinska odlare ska kunna samla in sin skörd i säkerhet, utan attacker eller hinder från israeliska armén eller bosättare. Vi tackar dig för arbetet som utförs av JAI och det sätt de försöker stötta palestinska odlare i deras försörjning. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Data från tester av coronavirus i Israel visar att det sker en minskning i spridningen tre veckor efter att den andra nationella nedstängningen infördes. De senaste veckorna har landet upplevt bland de högsta smitto- och dödstalen i världen, sett till befolkningsstorleken. 

Herre, vi ber att nedstängningen i Israel ska minska den mycket höga spridningen av Covid-19 som plötsligt drabbade Israel. Vi ber också för dem som fortsatt påverkas av ökad smittspridning på Västbanken och i Gaza. Vi ber om visdom åt alla i världen som har ansvar för att få stopp på pandemin. Herre, i din nåd… hör våra böner.   

Den 8 oktober gav en israelisk domstol order om att riva en ny palestinsk skola på den ockuperade Västbanken. Rätten fastslog att skolan, Ras al-Tenneen, hade byggts utan tillstånd. Bygglov i de ockuperade territorierna beviljas mycket sällan av de israeliska myndigheterna. Det palestinska utbildningsministeriet byggde skolan och femtio barn har redan börjat där. 

Herre, du som visar barmhärtighet och nåd, din trofasta kärlek flödar över och är ett fäste och en tillflykt för dem när de är i nöd, (Ps59:17). Vi ber att du ska visa förbarmande med barn i Palestina som berövas skola och hem. Vi ber om ett slut på den onda cirkeln av nekade tillstånd och husrivningar som utförs av de israeliska myndigheterna. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Som svar på en rättsprocess som drivs av Adalah, rättcentret för arabiska minoriteter i Israel har israeliska myndigheter bekräftat att rivningar av palestinska hem tillfälligt fryses över hela landet på grund av pandemin. Israel har rivit 112 palestinska byggnader under 2020,vilket medfört att 261 palestinier blivit hemlösa.  

Herre, vi ber att Israels rivningar av palestinska hem aldrig kommer att återupptas. Vi ber om att palestinier på de ockuperade territorierna ska få tillstånd att bygga och utöka sina hem utan rädsla för att det ses som kriminellt eller att de drabbas av rivning. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 7 oktober startade Maher al-Akhras fru en hungerstrejk i solidaritet med sin man. Maher har genomfört sin hungerstrejk i sjuttio dagar och när hans hälsa sviktade fördes han till Kaplan Medical Centre. Han arresterades den 27 juli och dömdes till administrativt frihetsberövande utan åtal och rättegång. Israeliska domstolar kan förlänga domen i intervaller på tre till sex månader baserat på bevis som inte behöver presenteras. Denna policy kränker internationell lag och tvingar palestinska fångar att tillgripa extrema protester, såsom hungerstrejk.

Herre, vi ber för Maher och hans fru och deras familj, med sex barn. Vi ber att ordern om fängslandet av Maher ska dras tillbaka. Vi ber att de israeliska domstolarna ska överge “administrativt frihetsberövande” för palestinier och på så sätt neka dem en rättvis rättegång. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

En heldagskonferens i Storbritannien, med Balfour Project som värd, kommer att hållas den 27 oktober. Konferensen har titeln, “Jerusalem: Från tidigare uppdelning till en delad framtid”.  Ett antal framstående historiker, politiker och religiösa ledare kommer att tala. 

Herre, vi ber för dem som är involverade i konferensen som drivs av Balfour Project när de förbereder sig för att tala om Jerusalems framtid. Vi ber att de ska väga sina ord omsorgsfullt, med avsikt att stödja byggandet av en rättvis och fredlig framtid för Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Belize, Guatemala, Honduras och Mexiko. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com