3 december 2020


Kumi Now-initiativet fokuserar på arbetet som görs av Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, (WCLAC). Gruppen ger råd via nätet och skydd för misshandelsoffer samt dokumenterar kränkningar av mänskliga rättigheter. De rapporterar att palestinska kvinnor som redan utsätts för utmaningar i ett patriarkalt samhälle också tvingas stå ut med mer våld i hemmet under nedstängningar på grund av Covid-19.

Herre, vi tackar dig för WCLAC:s arbete när de försöker ge skydd och stöd för utsatta palestinska kvinnor. Vi tackar dig för deras mod att vittna om hur palestinska kvinnor utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Global Kairos for Justice är en världsvid koalition av engagerade kristna från olika traditioner, som stöder palestinierna i deras lidanden. Den här månaden har de publicerat sin “verktygslåda” för BDS (bojkott, desinvesteringar och sanktioner) för att hjälpa och inspirera andra till ekonomiska icke-våldsaktioner och på så sätt utmana Israels kränkningar av de mänskliga rättigheterna för det palestinska folket.

Herre Jesus, du är världens ljus (Joh. 8:12). Låt ditt ljus lysa i advent så att dina barn får se sanningen och vandra i dess ljus. Hjälp oss att vandra på din väg och ge glädje, inte lidande, till andra, genom de resurser du har gett oss. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den Episkopala kyrkan i USA har nu dragit tillbaka sina investeringar från fem företag som resultat av den investeringspolicy de antog förra året. Företagen har befunnits kränka mänskliga rättigheter genom att dra fördel av den israeliska ockupationen av de palestinska territorierna.

Vi tackar dig, Herre, för den Episkopala kyrkans engagemang och tillämpning av sin etiska policy om hur deras ekonomiska kapital ska hanteras. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 29 november markeras varje år av FN som den Internationella Dagen för solidaritet med det palestinska folket. Som ett svar på ”Cry for Hope”- uppropet från palestinska kristna uppmanade Sabeels vänner i Nordamerika (FOSNA) i år kristna ledare i hela världen att “predika Palestina”.  

Herre, våra hjärtan är förenade med alla människor överallt som säger “NOG” till pågående ockupation, våld och förtryck som alltför länge hållit sitt grepp om detta land. Låt denna dag öka världens medvetenhet om den orättvisa som är en del av det dagliga livet i Palestina. Ge också ledare vilja och mod att agera på ett sätt som leder till en rättvis fred. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Reema Dodin har blivit känd som den första palestina-amerikan som tar plats som seniormedlem i den tillträdande presidenten Bidens stab för lagstiftningsfrågor (Office of Legislative Affairs). Utnämningen är för många ett uppmuntrande tecken på hopp, men kritiseras från högeraktivister.

Vi ber för Reema och de andra medlemmarna i presidentens nya stab i USA. Led dem till att föra in välvilja och medkännande hjärtan i de kommande årens utmaningar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Förenta Nationerna har med överväldigande majoritet antagit ett förslag till en resolution för palestinskt självbestämmande. Israel och USA röstade emot. Förslaget betonar ”att det brådskar att utan dröjsmål få ett slut på den israeliska ockupationen som började 1967 och att nå en rättvis, varaktig och omfattande fredsuppgörelse mellan de palestinska och israeliska sidorna, baserad på en tvåstatslösning.”  

Herre, vi ber om ett slut på ockupationen och att fred och rättvisa ska upprättas i Israel/Palestina. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Maher al-Akhras frigavs till slut från fängelset den 26 november och har återvänt hem till Jenin. Maher började sin hungerstrejk den 27 juli och vägrade att avsluta den innan han fick ett entydigt officiellt besked om att frihetsberövandet upphävts.  

Vi tackar för att Maher är frigiven från sitt fängelse och vi ber att han ska återfå sin hälsa efter sin utdragna hungerstrejk. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska sluta lägga beslut om frihetsberövande på palestinska fångar, ett bruk som är olagligt enligt internationell lag. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 21 november stoppades tre unga palestinska män av israeliska soldater i en tillfällig vägspärr utanför byn Biet Fazzar, söder om Betlehem. Det var bara en av de hundratals tillfälliga vägspärrar, som sätts upp för att kontrollera palestiniers rörelser på den ockuperade Västbanken. Soldaterna misshandlade palestinierna så svårt att alla tre måste föras till sjukhuset i Beit Jala, där de behandlads för allvarliga skärskador och blåmärken.  

Herre, vi ber om ett slut på den skymf och förnedring som palestinier utsätts för av de israeliska myndigheterna. Vi ber om en nedmontering av hela det israeliska nätet av avstängningar och vägspärrar – som stänger in och skadar palestinska människors liv. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Myanmar och Thailand. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com