10 december 2020


Denna veckas Kumi Now-initiativ fokuserar Christian Peacemaker Teams som stöder ett projekt i al Khalil (Hebron). Teamet som arbetar där tillsammans med lokala palestinier hjälper invånarna i deras ickevålds-kamp mot den israeliska ockupationen. Många militära vägspärrar den gamla staden gör livet mycket svårt för invånarna. Barn måste varje dag ta sig genom fyra vägspärrar för att nå sin skola och vuxna utsätts ofta för trakasserier och förödmjukelser av de israeliska soldaterna.

Herre, vi ber om en nedmontering av vägspärrar på Västbanken. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska börja respektera internationell lag och garantera fri rörlighet för palestinier inom deras territorier. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Kommittén för fångar och f.d. fångar har uttalat sig om ett övergrepp utfört av israeliska fångvaktare på en palestinsk sjuttonåring. Hani Irmaslat, från flyktinglägret i Jenin, arresterades i oktober i fjor och togs till förhörscentret al-Jamala. När han klagade över att han kände sig sjuk blev han svårt slagen av fångvaktarna och måste få sjukhusvård för skärsår och skador i huvudet. Efter tjugo dagar av hårda förhör togs han till fängelset i Megiddo.

Herre, vi ber för Hani och att han ska återhämta sig från den grymma behandling han utsatts för. Vi ber att Israel ska stå fast vid sina åtaganden genom FN-konventioner och sluta att arrestera, förhöra och frihetsberöva palestinska minderåriga. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Internationella dagen för funktionshindrade inföll den 2 december. I en rapport meddelar den palestinska statistiska centralbyrån att det finns 93 000 människor med funktionsnedsättningar i Palestina och att en femtedel av dem är under 18 år. Många av dessa barn kämpar för att få utbildning och upplever en kronisk brist på resurser, speciellt för dem som lever under blockaden i Gaza.

Herre, vi fortsätter att be om ett slut på den israeliska ockupationen och blockaden av Gaza. Livet blir så svårt för vuxna och barn med funktionsnedsättningar. Vi ber om en större medvetenhet om hur de kan stöttas till att nå sin fulla potential. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 2 december dödades två palestinska arbetare och fem blev svårt skadade när de blev påkörda av en buss som kördes av en palestinier från östra Jerusalem.

Herre, vi ber för Ziad Abiyats och Jaafar Abiyats familjer i deras sorg. Vi ber att de andra palestinierna som skadades i attacken ska återhämta sig. Vi ber att förövaren ska möta rättvisan. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den brittiska tidningen The Guardian har publicerat ett öppet brev undertecknat av 122 palestinska och arabiska akademiker och journalister med anledning av den definition av antisemitism som International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) formulerat. I brevet konstaterar de att kampen mot antisemitism i ökande grad är ett instrument för den israeliska regeringen och dess supportrar i försöken att avlegitimera den palestinska frågan och tysta försvararna av palestinska rättigheter.

O Herre, vi ber att människors lika värde och rättigheter i Palestina/Israel ska respekteras. Vi ber för rättvisa och fred i det Heliga Landet och ett slut på den israeliska ockupationen och ett slut på statslösheten och förlusterna för palestinska flyktingar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Löftet om produktion av effektiva vacciner för att bekämpa den globala pandemin har ingett förhoppningar åt många. Tyvärr har farhågor rests om att rika länder kommer att köpa upp enorma mängder vaccindoser och att fattiga länder lämnas utan. Covax är en global vaccinplan som försöker säkra en jämlik distribution för framtida vacciner.

Tack Herre, för framsyntheten hos dem som planerar för att hjälpa alla nationer, rika och fattiga, att få tillgång till vaccinationer mot corona. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

I december sänds fyra adventsgudstjänster digitalt från Sabeel Jerusalem på engelska och arabiska under ledning av Naim Ateek. Det går att anmäla sig till dem som sänds den 15, 22, 29 dec: https://zoom.us/meeting/register/tJAkdOCtqT8oH9Hj6noeoJPop264vDN-kAaA  

Herre, vi prisar och tackar dig för din trofasthet. Vi minns hur du uppfyllde ditt löfte till Symeon när han höll Jesusbarnet i sin famn. och du gav honom äran att välsigna Messias (Luk 2:25–30). Hjälp oss att hålla våra hjärtan öppna och fyllda av hopp inför dina löften. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Mays Abu Ghosh, en ung palestinsk journaliststudent, frigavs den 30 november från fängelset efter att ha avtjänat ett femton månaders straff, anklagad för att tillhöra en förbjuden politisk studentorganisation. Mays har nu berättat om den tortyr hon utsattes för i förhörscentret Maskobiyeh i Jerusalem.

Herre, vi ber för Mays. Ge henne styrka att återhämta sig från sina traumatiska upplevelser under förhören hos de israeliska myndigheterna. Vi ber om ett slut på den inhumana och orättvisa behandling av palestinier som sker i det israeliska straffsystemet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Kambodja, Laos och Vietnam. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com