17 december 2020


Veckans Kumi Now-initiativ lyfter fram organisationen Al-Marsad, ett arabiskt människorättscenter som startade 2003 för att skydda mänskliga rättigheter för den syriska befolkning som lever på Golanhöjderna. Ända sedan det arabisk-israeliska kriget 1967 har syrier som lever i området blivit marginaliserade och den israeliska regeringen har gett bort deras mark till bosättare i ett försök att skapa ett “norra Israel”. 

Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av dem som slår vakt om rättigheter för de syrier som lever på de ockuperade Golanhöjderna. Vi ber att den olagliga annekteringen av Golan, utförd av israeliska myndigheter och av bosättare ska avslutas. Herre i din nåd… hör våra böner. 

Sabeel-Kairos i Storbritannien kommer att hålla en adventsgudstjänst online lördag den 19 december kl. 17 svensk tid. Pastor Naim Ateek, grundare av Sabeel, Jerusalem, leder gudstjänsten och Garth Hewitt, grundare av Amos Trust, kommer att sjunga. 

Herre Jesus, du är soluppgången som getts oss från höjden, “för dem som lever i mörkret och i dödens skugga, för att styra våra fötter in på fredens väg.” (Lukas 1:79) Hjälp oss, Herre, att se ditt ljus i adventstid och tillbe dig i glädje. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Den 7 december antog UNESCO enhälligt en resolution som innebär att åtgärder ska vidtas för att möta attacker på det palestinska bildnings- och kulturarvet. Dit räknas också överträdelser mot de heliga platserna Al-Haram Al-Sharif (Al-Aqsa) i Jerusalem och Ibrahimi Mosque i Hebron. 

Herre, vi är tacksamma för engagemanget från FN för att upprätthålla internationell lag och arbetet för en fredlig lösning på den israelisk-palestinska konflikten. Vi fortsätter att be om ett slut på den israeliska ockupationen och de eskalerande israeliska attackerna på palestiniernas kulturella arv. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Partiet Blåvits jämställdhetslag har för första gången presenterats i Knesset. Trots opposition från koalitionspartnern Likud behöver lagen endast tre röster till för att godkännas. Lagen ska slå fast “rätten till” jämlikhet och förhindra diskriminering. 

Herre, vi ber om en stabil, rättvis och laglydig regering i Israel/Palestina. Vi ber att människor med olika etnicitet ska respekteras där och att alla enligt lag ska behandlas jämlikt och utan diskriminering. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

“Songs for the love of Palestine’” är en dokumentär om fyra sånger som blivit särskilt populära bland palestinier i diasporan. Sångerna speglar deras kulturarv och påminner dem om sin längtan att få återvända till sitt hemland.

Herre, vi tackar dig för musikens gåva och för glädjen att tillsammans med andra genom sång uttrycka våra hjärtans djupa önskningar, Herre, i din nåd… hör våra böner

I Batn Al-Hawa i östra Jerusalem utsätts åttiosex familjer för våldsamma vräkningar av israeliska myndigheter. Tre familjer har nyligen förlorat sina domstolsfall och beordrats att överlämna sina hus till bosättargruppen Ateret Cohanim. Gruppen belägrar mark genom att åberopa sin rätt till den eftersom den tillhörde jemenitiska judar 1881.

Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska upphöra med sitt orättvisa, olagliga och omänskliga sätt att riva hus för familjer med stöd av judiska bosättares konfiskeringar. Vi ber för de palestinska familjer som tvingas överge sina hem, i synnerhet i dessa pandemiska tider. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Kina, Hongkong och Macau. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com