25 februari 2021


Kumi Now Online den 23 februari handlade om de israeliska bosättningarna och våldet i de ockuperade palestinska territorierna. 

Herre, vi lyfter fram alla dessa som påverkas av den snabba expansionen av bosättningar och alla dem vars liv förstörs av våld.  Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 12 januari dödades Bilal Bewatneh från al-Bireh när en israelisk bosättare rammade honom med sin bil. Bilal hade deltagit i en vandring i norra Jordandalen. Flera medlemmar i hans grupp skadades i attacken. 

Herre, vi ber för Bilals familj och vänner i deras sorg. Vi ber att de andra medlemmarna i vandringsgruppen ska återhämta sig från sina skador. Vi ber att de oprovocerade bosättarattackerna mot palestinier omedelbart skall upphöra. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Omar Seyam tvingades, den 14 januari, att börja riva sina egna ekonomibyggnader i området Silwan i östra Jerusalem. Han hade fått en rivningsorder av israeliska myndigheter och hade inte råd att betala de orimliga rivningskostnaderna. 

Herre, vi ber att den diskriminerande politiken att bevilja byggnadstillstånd till israeler och inte till palestinier, ska upphöra. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska sluta fatta rivningsbeslut för palestinska hem och byggnader. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

En tioårig palestinsk pojke lekte nära sitt hem i flyktinglägret Aqabat Jaber när han tog upp en bortkastad chockgranat från den israeliska armén. Den exploderade i hans hand och skadade honom. Detta hände den 15 februari på kyrkogården nära flyktinglägret där det ofta sker sammandrabbningar. 

Herre, vi ber för denna unge palestinske pojke, att läkarna ska kunna behandla hans skador och att han ska återhämta sig från effekterna av chocken. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Sabeels vänner i Frankrike ger en serie föreläsningar på franska i år. Den första kommer den 28 februari och fader David Neuhaus SJ kommer att tala om de kristna i Det Heliga Landet. 

Herre, vi är tacksamma för möjligheterna att delta i online-arrangemang speciellt i denna pandemitid när många av oss måste avstå från gemensamma gudstjänster och att mötas ansikte mot ansikte. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 15 februari beordrade en domstol sex palestinska familjer i området Sheikh Jarrah i Jerusalem att lämna de hem som varit deras i sjutton år. Hundratals andra palestinska familjer i området Batan Al-Alwa i Silwan-distriktet i östra Jerusalem kommer att ställas inför domstol för att göra det möjligt för israeliska bosättargrupper att ta över deras bostäder. 

Herre, vi ber att den påtvingade förflyttningen av palestinska familjer i olika områden i östra Jerusalem ska stoppas. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Sabeels Vänner i Kanada (CFOS) inledde en talan mot B’nai Brith Canada (en judisk mänskorättsorganisation) orsakad av en artikel publicerad i april 2018, där CFSO anklagades för att ha anordnat en antisemitisk bokturné. Förtalsaktionen har nu retts ut. Som ett resultat av detta har B’nai Brith accepterat att stryka den aktuella artikeln så väl som alla meddelande i sociala medier och andra publikationer. CFOS har på samma sätt gått med på att ta bort sin pressrelease om rättstvisten. 

Herre, vi tackar dig för arbetet som utförs av Sabeels Vänner Kanada och bidragen från grupperna av Sabeeels Vänner runt världen. Vi prisar och tackar dig för att människor från så många olika länder samlas gemensamt i bön och aktiviteter för att rättvisa och jämlikhet ska etableras i det Heliga Landet. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Frankrike, Tyskland och Monaco. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Herre Jesus, i denna fastetid söker vi oss närmre dig i bön och öppnar upp våra hjärtan. Vi ber dig att fylla oss med din kärlek när vi med hopp ser fram mot att fira din uppståndelse i påsk. Låt oss delta i Christian Aids förbön: “Vi kommer inför dig i bön för hjärtan, sinnen och kroppar hos dem som lider av konflikten i Palestina och Israel och den pågående ockupationen. Sänk över alla människor i det Heliga Landet din ande av rättvisa och försoning.” Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com