Dagsarkiv: 3 mars, 2021


Tisdagens Kumi Now Online, den 2 mars, handlade om hur palestiniers rörelsefrihet begränsas genom den israeliska ockupationen av deras land. Herre, vi ber för alla palestinier som tvingas vänta varje dag, i alla väder, på att bli tillåtna eller nekade tillstånd av Israel att gå till skolan eller arbetsplatsen eller få medicinsk behandling. Vi ber om ett slut på detta system av kontroll och begränsning. Herre, i din nåd… hör våra böner. Författaren Raja Shehadeh kommer att tilldelas priset “the Story Teller Award” vid årets virtuella föreställning “Rebuilding Hope”. Titeln på hans bok är “Att gå hem: En vandring genom […]

4 mars 2021