4 mars 2021


Tisdagens Kumi Now Online, den 2 mars, handlade om hur palestiniers rörelsefrihet begränsas genom den israeliska ockupationen av deras land.

Herre, vi ber för alla palestinier som tvingas vänta varje dag, i alla väder, på att bli tillåtna eller nekade tillstånd av Israel att gå till skolan eller arbetsplatsen eller få medicinsk behandling. Vi ber om ett slut på detta system av kontroll och begränsning. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Författaren Raja Shehadeh kommer att tilldelas priset “the Story Teller Award” vid årets virtuella föreställning “Rebuilding Hope”. Titeln på hans bok är “Att gå hem: En vandring genom femtio år av ockupation” (Profile Books 2019). Han vann nyligen “the Moor Prize” för att ha skrivit om mänskliga rättigheter.

Herre, vi tackar dig för Rajas litterära talang och för hans engagemang för att försvara mänskliga rättigheter i sitt arbete och skrivande. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Under pandemin har fem universitetstudenter i Gaza varje vecka gett av sin tid för att som volontärer hjälpa unga elever vid Rosary Sisters´ School med deras lektioner i engelska, franska och matematik. Studenterna deltar i ett kristet stipendiatprogram som sponsras av “The Catholic Near East Welfare Association”

Herre, vi ber för barnen i Gaza, speciellt för dem som kommit efter i sina studier på grund av Covid-19, när skolor stängts, med dagliga elavbrott och en ökande fattigdom.  Vi ber för dem som stiger fram för att stötta dessa ungdomar.   Herre, i din nåd… hör våra böner.

Palestinska kristna i staden Akko i norra Israel utgör en liten minoritet bland, främst muslimer och judar. Över 500 elever kommer till “The Fransiscan Terra Sancta High School” i staden, bland dem 133 elever från kristna familjer. Skolans föreståndare, Ghada Makhoul, talar om sin passion att lära barn att respektera varandra som människor. Innan skolan övergick till distansundervisning på grund av pandemin har eleverna varit involverade i ett årslångt projekt i samarbete med en judisk skola.  

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar (Ps 25:4). Vi är tacksamma för att lärarna i Akko anstränger sig för att främja respekt och förståelse mellan sina elever. Herre i din nåd… hör våra böner.

Rajie “Roger” Cook, pionjär inom grafisk design och Mellanöstern-aktivist, dog fridfullt den 6 februari, i sitt hem i Pennsylvania. Han var son till en palestinsk immigrant och hade dedikerat sitt liv till att främja en lösning av den israelisk-palestinska konflikten. Han arbetade tio år i “Task Force for The Middle East” som sponsrades av Presbyterianska kyrkan i USA.

Herre, vi tackar dig för Rajies liv och vittnesbörd och för hans djupa engagemang för palestiniernas lidandeunder ockupation. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den palestinska hälsovårdsministern, Mai al-Kaila, konstaterar att de ockuperade palestinska territorierna upplever en topp av nya fall av Covid-19. Den 25 februari rapporterades 1 391 nya fall inom 24 timmar, vilket fått myndigheterna att återigen överväga nedstängningar.

Herre, vi ber att vaccin ska göras tillgängligt för alla som bor i de ockuperade palestinska territorierna. Vi ber att politiker ska agera klokt för att stoppa den snabba ökningen av spridningen av Covid-viruset. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den högt respekterade aktivisten och filosofen Cornel West från USA talade i februari ut offentligt om Harvards avslag att ge honom en permanent akademisk befattning vid universitet. Han tror att hans kritiska synpunkter på den israeliska ockupationen av Palestina har kostat honom ämbetet. Han konstaterade att “det är svårt att ha ett respektfullt samtal om den israeliska ockupationen eftersom du omedelbart ses som en judehatare”.  

Herre Jesus, du är världens ljus. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com