11 mars 2021


Veckans Online-samling med Kumi Now var en reflektion över hur palestinska kvinnor finner nya möjligheter att delta i icke-våldsmotstånd mot ockupationen. https://kuminow.com/week-10-women-in-peacebuilding-online-gathering/ 

Herre, vi tackar dig för de palestinska kvinnornas mod när de arbetar för rättvisa och fred i sitt land och för en ljusare framtid för sina barn. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Världshälsoorganisationen, WHO, rapporterar att tre av Gazas invånare nekades medicinska tillstånd att passera Beit Hanoun/Erez-korsningen för att få sjukhusvård. Ett sextonårigt barn för behandling av en blodsjukdom och två manliga cancerpatienter. 

Herre, vi ber att de israeliska myndigheterna ska visa barmhärtighet och bevilja tillstånd för dem som behöver behandling för allvarliga sjukdomar utanför Gaza-enklaven. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 1 mars beslagtog israeliska soldater en traktor, som ägs av palestinska bönder i byn Birin, söder om Hebron. Byborna försökte hävda sin rätt till sin mark. Tidigare har mark tillhörig byborna i Birin annekterats av israeler från den närliggande bosättningen Bani Hefer. 

Herre, vi ber för alla palestinska bönder som nekas rätt att bruka, och behålla rätten, till sin mark.  Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 28 februari attackerades Mohammad Abu al-Hummos, en sjuttonårig palestinsk pojke, från området al-Issawiya, av israeliska bosättare i området French Hill i ockuperade östra Jerusalem. Bosättarna kastade sten på honom och han skadades allvarligt i ansiktet.  

Vi ber, Herre, att Mohammad ges den vård han behöver för sina skador. Vi ber också att denna våldshändelse grundligt undersöks och att hans angripare ställs inför rätta. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

För fjärde gången i mars månad har den rumänsk-ortodoxa kyrkan i västra Jerusalem vandaliserats av extrema ortodoxa judar. Den lokala prästen lyckades släcka elden innan den tog fart. 

Herre Jesus, du som är barmhärtig och trofast, vi ber om din nåd och hjälp i denna tid av våld och intolerans i Jerusalem. Vi ber om en anda av ömsesidig respekt mellan de olika trosinriktningarna i staden. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Arab Studies Society i Jerusalem har varnat för att de israeliska myndigheterna planerar att annektera mer palestinsk mark i och runt Jerusalem. Palestinas gamla flygplats, tidigare känd som Qalandia Airport från 1920 under det Brittiska mandatet, kommer att användas för att utvidga de existerande illegala bosättningarna. 

Herre, vi ber om ett slut på den pågående snabba israeliska annekteringen av palestinsk mark och alla försök att förflytta palestinier från deras område. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Israel har vaccinerat mer än en tredjedel av sin befolkning, men har inte inkluderat befolkningen på Västbanken och Gaza i programmet. Hittills har cirka 35 700 vaccindoser getts till den palestinska befolkningen på 5,2 miljoner i de ockuperade territorierna. De har fått små donationer från Israel, Ryssland, Förenade Arabemiratet och COVAX-organisationen. Efter att ha anklagats för partiskhet har den palestinska myndigheten erkänt att en del av det donerade vaccinet, avsett för sjukvårdspersonal, getts till ministrar vid den palestinska myndigheten och VIP-personer.   

Herre, vi ber att flera doser ska bli tillgängliga för människor som bor på de ockuperade palestinska territorierna och att vaccinet ska distribueras på ett rättvist och transparent sätt. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har påbörjat en utredning om möjliga krigsbrott begångna på de palestinska territorierna sedan juni 2014. ICC har i ett utslag fattat beslut om att man har jurisdiktion att undersöka allvarliga brott i Palestina. 

Herre, vi ber att Haag-domstolens utredningar ska ge brottsoffer möjlighet till rättvisa och även sätta stopp för kränkningar av internationell lag på de ockuperade territorierna. Herre i din nåd… hör våra böner. 

Under den internationella kvinnodagen, 8 mars, firade vi kvinnors betydelse globalt och erkände behovet av att öka trycket för att uppnå jämställdhet mellan könen över hela världen. Inte minst för palestinska kvinnor, som ofta bär tyngden från våld under ockupationen. De lämnas kvar för att bygga upp husen när militären rivit dem och kämpar för att hålla ihop samhällen. 

Käre Gud, vi tackar dig för alla kvinnor och ber om fortsatt uthållighet och mod. Håll din hand över dem och led dem i deras pågående kamp för fred och rättvisa, för dem själva och för deras familjer. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Irland, England, Nordirland, Skottland och Wales. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com