25 mars 2021


Kumi Now Online i tisdags tog upp hur de israeliska myndigheterna exploaterar naturresurser på de ockuperade palestinska territorierna. Online-mötet (www.kuminow.com) nästa tisdag kl. 17 fokuserar förhållandena i Gaza.

Herre, vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och för en rättvis fördelning av de rika naturresurserna i det Heliga Landet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 13 mars körde Said Alayan sin familj för att sköta sin mark i Masafer Yatta, söder om Hebron. Medan de arbetade på sin mark trakasserades de av bosättare från den illegala utposten till Mitzpe Yair. De skadade Said och hans hustru och vandaliserade deras bil.

Herre, vi ber om ett slut på alla våldsamma och oprovocerade attacker av bosättare mot palestinska bönder. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Ahmad Hejazi och hans familj i området Silwan började flytta alla sina ägodelar från sitt hem på kvällen den 13 mars. Hemmet är nu hotat att bli rivet från kommunen. Ahmad byggde sitt hem 2014 utan att ha fått tillstånd, eftersom han inte kunde följa de stränga regler som krävs av de israeliska myndigheterna.

Herre, vi ber om ett slut på Israels diskriminerande politik kring bygglov och den snabba ökningen av rivningar av palestinska hem i Jerusalem och ut över de ockuperade palestinska territorierna. Herre, i din bön… hör våra böner.

Den 14 mars fördömde Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (en ideell mäniskorättsorganisation, ledd av ungdomar och med kontor i Europa, Mellanöstern och Nordafrika), de tre senaste avslagen i israelisk domstol mot rivningar av för palestinska hem i området Sheikh Jarrah, östra Jerusalem. De konstaterade att förflyttningen av palestinier och byggandet av judiska byggnader och strukturer visar på det apartheidsystem Israel förföljer palestinier med genom att använda diskriminerande lagar och orättvis politik.

Herre, vi ber att röster från olika delar av världen ska höjas för att utmana och fördöma israeliska myndigheters sätt använder husrivningar för att fördriva palestinska invånare i östra Jerusalem och på andra platser på Västbanken. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Khalil Taqtaq är en av de palestinska bönder från Salfit som avskurits från sina marker av separationsbarriären. De israeliska myndigheterna ger dem enbart tillstånd att nå sina marker speciella dagar. Khalil överraskades av att inga soldater kom och öppnade porten i barriären den angivna dagen. Påföljande dag tilläts de att komma igenom, men tvingades vänta i timmar för att porten skulle öppnas så att de kunde återvända hem.

Herre, vi ber att separationsbarriären, som skiljer palestinier från sina samhällen och sina marker ska tas bort. Herre, i din nåd… hör våra böner.

S ami Dababneh dog i en ålder av 55 år på grund av Covid-19. Sami var lärare och hans familj är den sista kristna familjen i byn Sebastia. Han begravdes på samma kyrkogård som sin far och farfar, framför Johannes Döparens kyrka, rest till minne av hans halshuggning. Staden byggdes, enligt Bibeln, på 800-talet av kung Omari.

Herre, vi ber för Sami och för hans fru och familj i deras sorg. Vi tackar dig för hans kristna vittnesbörd, för hans vänliga hjärta och älskvärda och uppriktiga karaktär. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Sabeel Jerusalem kommer i samarbete med sina vänner sända gudstjänster online via Zoom. Den 27 mars sänds en gudstjänst inför Palmsöndagen (a worship service a day before Palm Sunday) med the Ecumenical Palestine Israel Network i Australien.
Den 3 april en gudstjänst med Friends of Sabeel North America (a worship service with Friends of Sabeel North America).
Den 10 april en gudstjänst med Friends of Sabeel-Kairos UK (a worship service with Friends of Sabeel-Kairos UK.)

Herre, ditt ord är alltid att lita på, du är alltid trofast (Ps 33:4). Vi ber för förberedelserna av dessa Sabeel gudstjänster, att de ska återspegla din uthålliga och trofasta kärlek. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Al Mamal har en online-utställning som visar verk av 37 moderna palestinska konstnärer med målningar, teckningar, fotografier och skulpturer till och med den 31 mars.

Herre vi tackar dig för konstnärernas kreativitet, när de använder olika medier för att uttrycka sin respons inför de utmaningar vi möter. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den nya varianten av Covid-19-viruset drabba den palestinska befolkningen hårt. Många människor i Betlehem är smittade, trots att de följt strikta förebyggande regler. De boende, systrarna och volontärerna på äldreboendet, Anthonian Society, är särskilt utsatta.

Herre, vi ber att den senaste donationen av vaccindoser från Världshälsoorganisationen, i Covax-programmet, kommer att hjälpa till att få bort coronavirussmittan på de ockuperade palestinska territorierna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Estland, Lettland och Litauen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Under pågående pandemi kan anmäla dig via mejl till world@sabeel.org. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com