1 april 2021


Veckans Kumi Now Online-samling den 30 mars belyste levnadsförhållandena för Gazas invånare. I enklaven lever två miljoner, vilket gör den till en av de tätast befolkade platserna på jorden. Trots det har befolkningen nekats tillgång till viktiga naturresurser under blockaden från Israel och Egypten sedan 2007. Den 5 april är det Barnens dag i Palestina och den 7 april kommer Military Court Watch att vara gäst hos Kumi Now med fokus på palestinska barn i israeliska fängelser. Du kan registrera dig här:www.kuminow.com/register.

Herre, vi ber för folket i Gaza, som försöker överleva under de svåra förhållanden som läggs på dem. Vi ber att blockaden ska lyftas och att deras hopp ska förnyas. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Sabeel firar, tillsammans med sina vänner, gudstjänster online under påskhelgen. Den 3 april med Friends of Sabeel i Nordamerika – a worship service with Friends of Sabeel North America och den 10 april med Sabeels vänner i Storbritannien – a worship service with Friends of Sabeel-Kairos UK.

Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. (Ps 33:4) Vi ber för alla förberedelser inför Sabeels gudstjänster, så att de återspeglar din trofasta kärlek. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Hundratals palestinier demonstrerade den 19 mars för tionde veckan i följd i Umm al-Fahm och Qalansawe. Demonstranterna utmanar bristen på aktivitet från den israeliska polisen när det gäller att undersöka de snabbt ökande mordfallen och att hindra den ökande försäljningen av icke-licenserade vapen.

Herre, vi ber om fred och rättvisa i det palestinsk-arabiska samhället i Israel. Vi ber att de ska få tillgång till rättsliga processer enligt lagen, utan att bli diskriminerade. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Efter tjugo års planerande och byggnation har en ny avloppsreningsanläggning börjat fungera i Gaza, med hjälp av tyska investeringar. Anläggningen har byggts i staden Bureij och kommer att ta hand om avloppsvatten från elva samhällen med en miljon invånare. Den kommer att drivas av ett biogaskraftverk och solceller placerade på samma plats.

Herre, vi tackar dig för att många familjer i Gaza nu kommer att ha tillgång till drickbart vatten som inte förorenas av avlopp. Vi fortsätter att be för dem som inte har tillgång till rinnande vatten på grund av de låga nivåerna av rent sötvatten i grundvattenreservoarerna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Dr Beshara Doumani har utnämnts till rektor för universitetet i Birzeit inför starten av nästa läsår. Dr Doumani är nu professor i historia vid Brown Universitetet i USA, där han etablerade “Centret för Mellanösternstudier”.

Herre, vi är tacksamma för Dr Doumanis akademiska meriter och vi ber att han ska leda Birzeit-universitetet med sin visdom och sin vision under sitt ordförandeskap. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Levandsförhållandena i Gaza har försämrats under pandemin. Många som lider av fattigdom och sjukdom har vänt sig till Caritas medicinska center för hjälp. Personal från centret har besökt 10 000 människor, drabbade av viruset, som försöker att klara sig hemma.  

Herre Jesus, medan vi förbereder Stilla veckan, tänker vi på ditt liv på jorden och ditt sätt att visa medlidande med alla som led. Innan du mötte döden på korset, talade du med dina efterföljare och sade till dem, “Jag var sjuk och ni besökte mig” (Matt 25:35). Tack, Herre, att Caritas personal i Gaza lever ut ditt uppdrag att möta sjuka och behövande. Vi ber om ditt beskydd och din styrka för dem i deras arbete. Herre, i din nåd… hör våra böner.

“Pilgrimsresor med ett uppdrag” kommer att bli temat för ett webinar på engelska den 29 april kl. 15 med Gied ten Berge från Luce Centre for Religious Communication vid Tilburg University i Nederländerna. Gied kommer att diskutera det palestinska “Kom och se”-initiativet Registrering kan ske här: Dibsa 2.7.0 (uvt.nl)

Herre, vi ber att pilgrimer ska besöka det Heliga Landet när pandemin är över. Att de ska möta palestinier och själva se hur livet är för palestinier som lever under den israeliska ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Tjeckien, Polen och Slovakien. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com