8 april 2021


Denna veckas Kumi Now Online handlade om hur palestinska minderåriga åtalas i israeliska militärdomsstolar. Addameer, föreningen för stöd åt fångar, rapporterar att omkring 700 palestinska barn under 18 år åtalas varje år i dessa domstolar, efter att ha arresterats, förhörts och fängslats av den israeliska militären.

Herre, vi ber att palestinska barnen i de ockuperade palestinska territorierna ska ges alla sina lagliga rättigheter enligt internationell lag. Vi fortsätter att be om ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Kairos Palestine har publicerat sitt Påsk-upprop för 2021 med fokus på staden Jerusalem. “I år ska påsken och uppståndelsen bli ett firande av ny fred, kärlek och full jämlikhet för alla människor i hela Jerusalem, i hela regionen och hela världen. Jerusalems invånare har ansvar, det internationella samfundet har ansvar och så är också kyrkorna ansvariga för att göra Jerusalem till en helig stad igen, där rättvisa, fred och kärlek ska bestå.”

Du hoppfullhetens Herre, “Din nåd tar aldrig slut, din barmhärtighet upphör aldrig.” (Klag. 3:22). Vi ber om ett återställande av den heliga staden Jerusalem, till en stad av fred, försoning och kärlek. Herre, i din nåd… hör våra böner.

I Israel har fem miljoner människor vaccinerats mot Covid-19 och infektionstakten sjunker. Under tiden ökar Corona-fallen på de ockuperade palestinska territorierna, speciellt i Gaza. Hittills har Israel inte levt upp till sitt ansvar som ockuperande makt – att förse de nästan fem miljonerna palestinier som lever under ockupation – med vaccin.

Herre, du är Hjälpen och Den som stöder nödlidande. Vi lyfter fram inför dig alla som lever i fattigare länder och ber att de rika och mäktiga länderna ska dela med sig av vaccin, så att alla får skydd mot viruset. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Palestinska arbetare jagades av israeliska soldater nära staden Jenin och byn Rummanah vid separationsmuren, söndagen den 28 mars. Under jakten föll Mahmoud Qasrawi till marken och fick en allvarlig skallskada. Han togs snabbt till intensivvård vid sjukhuset Rafidia i Nablus.

Herre, vi minns alla palestinska arbetare som får gå igenom stora svårigheter för att förtjäna sitt levebröd. Vi ber för Mahmoud Qasrawi, att han ska få den behandling han behöver på sjukhuset för att bli återställd från sin allvarliga skada. Herre, i din nåd…  hör våra böner.

Den 28 mars satte en grupp israeliska bosättare upp ett tält på palestinskägd mark i staden Taqou´, öster om Betlehem. Att göra så innebära oftast första steget i att etablera en ny utpost till en bosättning. Ytterligare en bosättning som kommer att förhindra palestinska bönder att få tillgång till och kunna odla på sin mark.

Herre, vi ber om ett slut på den snabba expansionen av israeliska bosättningar på den ockuperade Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Efter att ha avtjänat sitt straff på tjugo år som politisk fånge frigavs Magd Barbar, 45, den 29 mars. Men hans familjs firande av frigivningen (förbjudet av israeliska myndigheter) blev kortvarigt. Israeliska soldater genomförde en räd i hans hem och arresterade honom igen på grund av firandet, Han släpptes dagen efter.

Herre Jesus, vi ber för de tusentals palestinier som nu avtjänar straff som politiska fångar i israeliska fängelser. “Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.”(Luk 1:78,79) Herre, i din nåd… hör våra böner.

Palestinier högtidlighöll den 45:e minnesdagen av Land Day den 30 mars. Sex palestinier dödades och många skadades den dagen 1976 när de demonstrerade mot israelisk expropriering av deras land. Den israeliska annekteringen av palestinsk mark inne i Israel och på Västbanken pågår med oförminskad styrka.

Herre, vi ber att internationell lag ska utmana de israeliska myndigheterna och förhindra utförandet av brott mot det palestinska folket. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tony Davies dog tisdagen den 23 februari i en ålder av 87 år efter att i många år drivit kampanjer för palestiniers rättigheter. Han var en aktiv medlem av Kairos-rörelsen, deltog i nationella möten och organiserade lokala Kairos-möten i Exeter. Han var också aktiv i Devon Quakers arbetsgrupp för Israel och Palestina.

Herre, vi tackar dig för Tony Davies liv och vittnesbörd. Vi ber för hans familj och vänner i deras sorg. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för länderna på Balkan: Albanien, Bosnien Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Slovenien. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com