6 maj 2021


Denna veckas Kumi Now Onine behandlade censur och våld som drabbar palestinska journalister när Världsdagen för pressfrihet uppmärksammades Nästa veckas Kumi Now-föreläsning kommer att fokusera på USA:s bistånd till Israel. Det enorma militära stödet från USA till Israel används för att skada palestinier i det Heliga Landet.

Herre, vi ber att ledare runtom i världen ska omvärdera sin vapenförsäljning och det kaos och förtryck som användningen av dessa vapen orsakar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Efter en av Israels värsta civila katastrofer rapporteras minst 45 människor ha dött och mer än 150 skadades i en paniksituation på en judisk helig plats i norra Israel. Paniken verkar ha utbrutit när en gångpassage kollapsade, när tiotusentals människor befann sig där.

Käre Herre, vi ber för alla offrens familjer när de sörjer sina älskade. Vi ber också om ett snabbt tillfrisknande för alla som skadades i denna katastrof. Vi tackar alla medicinska team som modigt och outtröttligt arbetade för att rädda de skadades liv. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 21 april tillkännagav det Palestinska muséet att den andra fasen av projektet med digitalt arkiv publiceras av UCLA. I det treåriga projektet kommer 180 000 arkiverade föremål att digitaliseras. Föremålen visar olika aspekter av Palestinas sociala historia från 1800-talet till idag.

Herre, vi tackar dig för detta innovativa projekt som kommer att behålla identiteten och de värdefulla minnena av det sociala och kulturella palestinska arvet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Under mars månad rapporterade Världshälsoorganisationen att en 70-årig kvinna var en av de fyra cancerpatienter som nekades att korsa övergången Beit Hanoun/Eretz in i Israel för att få behandling i Jerusalem. 

Herre vi ber att de israeliska myndigheterna ska visa medlidande och följa de lagliga internationella överenskommelserna att ge resetillstånd för patienter och deras följeslagare från Gaza. Herre, i din nåd…   hör våra böner.

I vecka har många palestinier samlats utanför Damaskusporten i Jerusalem för att protestera mot den diskriminering de möter under den israeliska ockupationen. Det är en reaktion på de föregående veckornas demonstrationer med hundratals deltagare från den israeliska extremhögern och med anti-palestinska aktivister.

Herre, vi ber om rättvisa och fred i vår oroliga stad Jerusalem. Vi tackar alla som fortsätter att säga sanningen till makten och protestera mot den orättvisa politiken från beslutsmakarna. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

I en ny rapport, med titeln “Ett tröskelvärde har passerats”, konstaterar Human Rights Watch att Israel bedriver juridisk apartheid och förföljelse mot palestinier i Israel och de ockuperade territorierna. Rapporten konstaterar att Israels politik syftar till att “behålla dominansen av judiska israeler över palestinier”. Politiken inkluderar palestinier med israeliskt medborgarskap.

Herre, vi ber att det internationella samfundet ska uppmärksamma rapporten och noggrant undersöka bevisen för diskriminering och förtryck från Israel mot palestinier. Herre, i din nåd… hör våra böner.

I år firade de kyrkor som följer den julianska kalendern, påskdagen den 2 maj.

Herre Jesus, vår gode herde, vi vänder oss till dig, när vi tänker på alla som firade påsk i söndags. Vi lyssnar till din röst och försöker följa dig när vi minns hur du gav ditt liv för oss. Herre, i din nåd… hör våra böner.

De palestinska journalisternas fackförening har fördömt den attack som Rawa Abu Morshed nyligen utsattes för. Hon attackerades av en Hamas-milis i Gaza och blev slagen med en käpp och skymfades verbalt då hon inte bar slöja. Rawa behövde söka vård på sjukhus för sina skador.

Herre vi ber att Rawa ska återhämta sig snabbt. Vi ber att den person som attackerade och skymfade henne ska ställas till ansvar. Vi ber att människor ska respektera andra människors frihet och att sådana aktioner inte ska tolereras eller rättfärdigas. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Afghanistan, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com