Dagsarkiv: 18 maj, 2021


Kumi Now Online fokuserar i tisdags på “den pågående Nakban” som palestinier får genomlida när de tvingas från sina hem på grund av den israeliska annekteringen. FN firar Internationella mångfaldsdagen den 21 maj och veckan därpå kommer Kumi Now Online att handla om hur tolerans och mångfald kan vara en nyckel till att utveckla den nödvändiga dialogen för att nå fred och varaktig utveckling i det Heliga landet. Herre, du gläder dig åt mångfald och kreativitet. Hjälp oss att finna vägar att nå ut till människor med annan etnisk och kulturell bakgrund med tolerans, tillit och respekt. Herre, i din […]

20 maj 2021