20 maj 2021


Kumi Now Online fokuserar i tisdags på “den pågående Nakban” som palestinier får genomlida när de tvingas från sina hem på grund av den israeliska annekteringen. FN firar Internationella mångfaldsdagen den 21 maj och veckan därpå kommer Kumi Now Online att handla om hur tolerans och mångfald kan vara en nyckel till att utveckla den nödvändiga dialogen för att nå fred och varaktig utveckling i det Heliga landet.

Herre, du gläder dig åt mångfald och kreativitet. Hjälp oss att finna vägar att nå ut till människor med annan etnisk och kulturell bakgrund med tolerans, tillit och respekt. Herre, i din nåd… hör våra böner

Varje torsdag, kl. 17 svensk tid, inbjuder Sabeel till en gudstjänst online. Förra veckan ledde pastor Naim Ateek en meditation kring Jesus himmelsfärd och hjälpte oss att förstå vad den betyder för kristna idag. Troende från hela världen inbjöds att dela sina tankar och böner som ett svar på den inledande meditationen.  Du kan anmäla dig till dessa gudstjänster eller till Kumi Now Online m.m. här.

Herre Jesus, vår överstepräst, du som lever för evigt för att be för oss. Vi ber för kyrkan, din lidande kropp i världen. Vi ber att du ska fylla oss med din livgivande ande och leda oss in i det arbete du har förberett för oss. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 14 maj besökte kristna präster och ledare för kristna organisationer de boende i Sheikh Jarrah. Fyra stora familjer i det palestinska området har kämpat mot fördrivningsbeslut i rätten i åratal. Judiska bosättargrupper försöker driva ut dem och öka den judiska närvaron i hjärtat av det ockuperade Jerusalem.

Herre Jesus, rättfärdighetens kung, som sitter på faderns högra sida. Vi ber att världen ska ledas av din rättvisa och fredliga styrning. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Under de sista dagarna av Ramadan stormade israelisk polis al-Aqsa-området där tusentals muslimer bad. Trehundra palestinier skadades och tjugoen israeliska officerer. Hamas svarade på övergreppet genom att avlossa hundratals raketer från Gaza in mot Israel. Israelerna återgäldade med tunga bombanfall mot Gaza. Spänningarna ökar över hela landet och undantagstillstånd råder efter att sammandrabbningar bröt ut i Lod mellan israeler och palestinier som bor i Israel.  

Herre Jesus, som människoson förde du mänskligheten in i Guds ljus, vi ber för alla våra bröder och systrar i nöd, stress och sorg idag, speciellt för dem som fångats i spiralen av våld och blodsutgjutelse i Palestina och Israel. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tjugofem demokratiska senatorer har undertecknat ett brev som enträget uppmanar USA:s utrikesminister Anthony Blinken att fördöma tvångsförflyttningen av palestinier i Sheikh Jarrah. Senatorerna understryker i sitt brev att mer än 5 000 palestinska hem i östra Jerusalem har rivits under de sista femtio åren, vilket är en klar kränkning av internationell lag som reglerar mänskliga rättigheter och krigsbrott.

Herre Jesus, Fredsfurste, vi vänder oss till dig när vi nu ser att livets okränkbarhet hotas i Jerusalem. Låt ditt ljus lysa över dem som lever i mörker och i dödens skugga och led deras fötter in på rättvisans och fredens väg. Herre, i din nåd… hör våra böner

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Bangladesh, Bhutan och Nepal. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com