27 maj 2021


Veckans Kumi Now Online-samling fokuserade på hur palestinier bevarar sin historia och kultur. Israel fortsätter att bygga och plantera över Palestinas historia och envist utradera historien från gatunamn, historiska markörer och historisk litteratur. Nästa tisdag, den 25 maj, kommer ämnet att vara internationella Rädda Barnens arbete i Palestina. Denna grupp undersöker dödsfall bland barn i Palestina och registrerar omfattande militära kränkningar av palestinska barns mänskliga rättigheter under ockupationen. 

Herre, vi ber för alla barn som lever i det Heliga landet. Så många har påverkats av de senaste attackerna, så många har dödats, skadats och traumatiserats. Dessutom har andra angripits, arresterats och fängslats. Herre, vi ber om ett slut på deras lidande och ett hopp om helande i ett återupprättat land för dem som finns kvar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Efter 11 dagar med strider har Israel och Hamas kommit överens om en vapenvila; framförhandlad med hjälp av Egypten.  Under bombanfallen i Gaza nådde dödstalen upp till 232, bland dem 65 barn, dessutom skadades 1 760 och 50 000 familjer har fördrivits. På den israeliska sidan har 12 människor, inklusive 2 barn, dött på grund av Hamas raketer avfyrade från Gaza. Förhoppningsvis kommer vapenvilan att hålla och inga mer liv förloras.  

Herre, vi tackar dig för alla de som varit involverade i förhandlingarna kring att nå en vapenvila och att minska det ökande våldet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Söndagen den 16 maj uttalade sig påven under mässan för ett slut på den våldsamma konflikten i Israel/Palestina. Han uppmanade det internationella samfundet att hjälpa till att finna en varaktig lösning på konflikten.

Herre, vi kommer inför ditt ansikte för att be för alla som fortsatt lider av krigsvåld. Vi ber om internationellt stöd för meningsfulla fredsförhandlingar och för ett slut på blockaden av Gaza och ockupationen av de palestinska territorierna. Herre, i din nåd… hör våra böner.   

Det armeniska patriarkatet i Jerusalem fördömer en attack på den armeniske prästen fader Arbaq, när han gick till Uppståndelsekyrkan – Holy Sepulchre. En grupp unga judiska extremister överföll honom och han tvingades uppsöka sjukhus för vård.

Herre, våra själar längtar efter rättfärdighet. Vi blir bedrövade när vi hör om attacker på präster och andra oskyldiga när de rör sig i sin vardag. Vi ber om ett slut på denna våldsspiral så att fred och harmoni får råda i Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner.   

Den 10 maj lanserade Bethlehem Bible College boken “Det utlovade landet: En teologisk tolkning i palestinsk kontext” av Rev. Dr. Munther Isaac. Boken, skriven på arabiska, söker efter bibliska svar som utmanar sionistisk ideologi.  På engelska finns Isaacs bok ”The Other side of the Wall”.

Herre, vi tackar dig för dem som sätter avslöjande ljus på förtryckande nationalistiska ideologier. Vi ber att kristna i hela världen ska bli medvetna om den svåra situation våra systrar och bröder i tron lever under i Palestina. Du Helige ande, sänd av Fadern, stärk vår tro och väck vår kyrka med kärlekens ande i pingstens tid. Vi ber speciellt för vår kyrka i Jerusalem, att alla kyrkoledare förbli trofasta mot Kristus när de fortsätter att arbeta för rättvisa, fred och försoning. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas världsråd ber vi för länderna i Indiska Oceanen: Komorerna, Madagaskar, Maldiverna, Mauritius och Seychellerna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com