26 augusti 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade på hur kristen sionism påverkar vardagslivet i Palestina. Nästa veckas Kumi Now, den 31 augusti, kommer att behandla hur palestinska artister uttrycker sitt icke-vålds motstånd mot den israeliska ockupationen.

Herre, vi ber att palestinska artister ska fortsätta att använda sina kreativa talanger för att finna vägar att väcka medmänsklighet hos dem som förtrycker dem. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Mer än 2000 människor måste evakueras från sina hem den 15 augusti, när brand drabbade de skogsklädda kullarna nära Jerusalem. Den israeliska brandkåren fick hjälp av palestinska brandbekämpare och det israeliska flygvapnet bekämpade lågorna med flamskyddsmedel. Efter tre dagar var branden under kontroll.

Herre, vi är tacksamma att dessa skogsbränder nära Jerusalem inte orsakade några allvarliga skador eller förlorade liv. Vi tackar dig för brandmännens mod och ber för dem som har förlorat sina hem och sina försörjningsmöjligheter. Herre, i din nåd… hör våra böner.

De israeliska myndigheterna införde nya restriktioner den 18 augusti för att bromsa covid-smittan. De införs efter att de högsta smittotalen rapporterats sedan årets början. Den nya delta-varianten har också orsakat ökad smitt bland palestinier på den ockuperade Västbanken och i Gaza, med flera hundra infektionsfall.

Herre, vi fortsätter att be för alla dessa som lider av covid-19. vi ber också för dem som inte får tillgång till vaccin, på grund av bristande ekonomiska resurser. Vi ber att den israeliska regeringen ska leva upp till sitt internationella ansvar som ockupationsmakt att förse palestinier med snabb och likvärdig tillgång till vaccin. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 19 augusti dödades fyra palestinier och fem skadades allvarligt när civilklädda israeliska soldater försökte gripa en misstänkt militant person. Händelsen skedde i Jenin, på norra Västbanken, där spänningen har varit hög sedan en palestinier dödats av israeliska soldater. Det har skett minst åtta våldsamma sammandrabbningar mellan israeliska trupper och palestinier under de senaste två månaderna.

Herre, vi ber att din hand ska begränsa den allvarligt ökande våldsspiralen på de ockuperade territorierna. Vi ber om ett slut på den militära israeliska ockupationen, som är den huvudsakliga orsaken till våldet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Enligt den israeliska organisationen Peace Now har den israeliska regeringen börjat planera en ny illegal bosättning på den tidigare flygplatsen Atarot i östra Jerusalem. Om planen godkänns i början av december kommer allt hopp om en tvåstatslösning att släckas eftersom planen förnekar Palestina Jerusalem som huvudstad. Planen är att bygga en bosättning med 9 000 bostäder, vilket kommer att försvåra kontakten mellan de palestinska samhällena i Ramallah och i östra Jerusalem.  

Herre, vi ber att internationella regeringar och organisationer för mänskliga rättigheter ska höja sina röster mot den nya israeliska planen att än mer dela och begränsa palestinska samhällen och omge dem med ytterligare massiva illegala bosättningar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Till minne av Roni Rock – barnens artist från Nasaret, tackar vi och ber.

Herre, vi tackar dig för Roni Rock, som nyss dog. Vi tackar dig för hans sätt att skriva sånger och ge föreställningar för att skänka glädje och skratt i palestinska barns liv. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Kulturcentret Yabous var värd för Jerusalem Music Festival den 11 augusti. Palestinska musiker från olika delar av landet samlades för att framföra sin musik med en stor variation av stilar.  

Vi tackar dig Herre för de skickliga musikernas melodier och glada framförande, även när våra hjärtan är tunga och nedslagna. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Liberia och Sierra Leone.

Herre, i din nåd…   hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com