Dagsarkiv: 22 september, 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade på blockaden av Gaza. Den infördes 2006 och har resulterat i en mycket stor försämring av levnadsvillkoren i Gaza. Kombinationen av blockad och Israels flyganfall mot Gaza har lett till brist på nödvändigt material för att återuppbygga bostäder och kliniker, sjukhus och skolor. Hälsovårdssystemet har också blivit kraftigt ansträngt under Covid-19, eftersom endast 16 % av Gazas befolkning har fått två vaccindoser. Du rättvisans Gud, vi ber om ett slut på de många orättvisor som människor i Gaza utsätts för och ber att du ska beröra medmänniskor i hela världen så att de visar sin […]

23 september 2021