23 september 2021


Veckans Kumi Now Online fokuserade på blockaden av Gaza. Den infördes 2006 och har resulterat i en mycket stor försämring av levnadsvillkoren i Gaza. Kombinationen av blockad och Israels flyganfall mot Gaza har lett till brist på nödvändigt material för att återuppbygga bostäder och kliniker, sjukhus och skolor. Hälsovårdssystemet har också blivit kraftigt ansträngt under Covid-19, eftersom endast 16 % av Gazas befolkning har fått två vaccindoser.

Du rättvisans Gud, vi ber om ett slut på de många orättvisor som människor i Gaza utsätts för och ber att du ska beröra medmänniskor i hela världen så att de visar sin solidaritet med Gaza. Vi tackar dig för de Gaza-bor som både bygger upp sina samhällen och gör påverkansarbete för att få ett slut på blockaden.  Låt din ande upprätthålla och stärka dem. Vi ber att de förtryckande strukturerna som orsakar det pågående våldet mot Gaza ska monteras ned och att förutsättningarna för fred och mänskligt växande ska slå rot och växa. Herre, i din nåd… hör våra böner

I tisdags hölls Världsböndagen för fred i Palestina och Israel. Böneveckan fortsätter.

Jesus lärde oss: ”Saliga är de som håller fred, de ska kallas Guds söner” (Matt 5:9). Vi tackar dig för alla som ber och arbetar för fred både i Palestina/Israel och runt hela världen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Muna och Mohammed El Kurd är med på magasinet Times topphundralista över inflytelserika människor 2021. De är från området Sheikh Jarrah där palestinska familjer drivs ut från sina hem. I maj i år började paret dokumentera och säga ifrån om fördrivningen av invånare i Sheikh Jarrah och fick många följare på sociala medier.

Herre, vi tackar dig för att Muna och Mohammed El Kurd lyfte fram det våld som sker och för deras modiga ställningstagande mot orättvisan i Sheikh Jarrah. Vi ber om rättvisa för de familjer som har fördrivits från sina hem och ett slut på tvångsförflyttningarna. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 16 september inföll minnesdagen för massakrerna i Sabra och Shatila i Libanon 1982, som ledde till döden för omkring 3 500 palestinier och libanesiska civila.  

Herre, vi påminns om offren och deras familjer. Vi sörjer de döda och delar sorgen med dem som förlorat sina älskade i den brutala massakern. Vi ber om ett slut på våld och ett stopp för att liv offras, var helst det sker. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Kayed Fasfous, som är “administrativt fängslad”, har genomfört en hungerstrejk i mer än 65 dagar som protest mot att han fängslats utan rättegång. Enligt de palestinska fångarnas organisation är nu 520 fängslade på detta sätt.

Herre, vi tackar dig för den styrka och det mod som Kayed och andra visar genom att stå emot kränkning av sina rättigheter. Vi ber att de nuvarande fångarnas rättigheter ska respekteras och för ett slut på sättet att fängsla människor utan rättegång. Herre, i din nåd… hör våra böner

FNs flyktingorgan i Mellanöstern (UNRWA) hedrade förra veckan palestiniern Loay Elbasyouni för hans arbete med NASAs mars-helikopter, som genomförde sin första flygning i april 2021. Han har varit elev på en UNRWA-skola i Gaza.

Herre, vi tackar dig för den inspiration Loay Elbasyouni ger flyktingar och barn i Gaza genom sin framgång. Vi ber att barnen i Gaza och i hela världen ska ges likvärdig tillgång till utbildning och att de ska få det stöd som de behöver för att utveckla sina begåvningar. Herre, i din nåd… hör våra böner.   

Efter sex palestinska fångars flykt från fängelse tidigare i september arresterades några av deras släktingar och som kollektiv bestraffning ställdes framtida besök från familjemedlemmar in. Palestinier har genomfört solidaritetsdemonstrationer som mötts av repression från israeliska styrkor och lett till att flera skadats.

Herre, du förkunnar “frihet för de fångna och befrielse för de fjättrade” (Jesaja 61:1). Vi ber för palestinska politiska och “administrativa” fångar, som är berövade sina basala rättigheter enligt internationell lag. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com