7 oktober 2021


Veckans Kumi Now Online markerade den internationella dagen för Icke-våld genom att presentera organisationer som verkar genom icke-våld för att åstadkomma en rättvis fred i Palestina/Israel. Ett annat viktigt datum är den 10 oktober – Världsdagen för mental hälsa. Den lyfts fram vid nästa tisdagsmöte med uttalandet: “Palestinas folk möter chockerande problem på grund av den israeliska ockupationen … dessutom uppkommer ytterligare problem genom den ofattbara bördan av psykologisk skada som fysiska kränkningar lägger på familjer och vittnen”.

Trofaste Herre Jesus, hjälp oss att kasta våra bördor på dig. Vi ber att ditt ljus ska lysa över dem som lider i vår värld och ge dem hopp. Herre i din nåd… hör våra böner.

Den 1 oktober arresterades 694 palestinier som sökte sig till Al Aqsa-moskén för att be. Israelisk polis hade satt upp vägspärrar i Jerusalems gamla stad. De arresterades för att ha kommit till staden utan laglig rätt.

Herre, vi ber befrielse från strupgreppet av israeliska vägspärrar, tillfälliga och permanenta, som nekar palestinier rätt att besöka familjer, skolor, sjukhus, platser för bön eller för att få arbete. Vi ber att palestinier på sammas sätt som israeler ska få röra sig fritt i sitt land utan restriktioner. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den israeliska polisen har bett justitieministeriet att anta en lag som tillåter dem att sätta sig över de medborgerliga rättigheterna för palestinier som lever inne i Israel. Som ett sätt att bekämpa den höga graden av organiserad brottslighet i arabiska samhällen vill den israeliska polisen ha rätt att söka igenom bostäder utan att motivera det och att beslagta foton ur säkerhetskameror utan domstolsutslag. Den israeliska polisen begär inte samma sak för att upprätthålla ordningen i israeliska samhällen.

Herre, det finns stor oro för höga nivåer av våldsbrott i de palestinska samhällena i Israel. Vi ber att de medborgerliga rättigheterna för det palestinska folket inte ska underminerades än mer genom de drastiska åtgärder som den israeliska polisen vill använda för att minska våldet. Herre, i din nåd…hör våra böner.

Den 29 september öppnades en ny utställning på det palestinska museet i Birzeit, med titeln “Ett folk vid havet”. Den presenterar en tvåhundraårig berättelse om de viktiga landmärkena vid Palestinas kust.

 Herre, vi tackar dig för denna fantasifulla nya utställning som kommer att påminna palestinier om sina starka band till kuststäder och det belägrade Gaza. Vi sörjer att många palestinier aldrig har fått möjlighet att besöka kusten, på grund av de reserestriktioner som lagts på dem genom den israeliska ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Palestinska myndigheter pressar turkiska tjänstemän för att få mer information om sex palestinska män och en palestinsk kvinna som försvunnit i Turkiet. De har var för sig försvunnit spårlöst den senaste månaden. Två av dem är studenter, medan de andra har arbetat i landet under en tid.

Herre, vi ber om säkerhet för de palestinier som inte kan nås i Turkiet. Vi ber att myndigheterna ska söka efter dem och att de snart ska återförenas med sina familjer och vänner. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Många palestinier, bland dem ett treårigt barn, skadades när israeliska bosättare attackerade invånarna i byn Masafer Yatta i South Hebron Hills den 28 september. Bosättarna attackerade palestinska bybor och förstörde deras hem och grödor och drog upp dussintals träd med rötterna. Israeliska soldater stödde bosättarna genom att avlossa tårgasgranater och ljudbomber mot byborna.

Herre, vi ber för de palestinska samhällen som lever under konstant hot om trakasserier från bosättare och israeliska soldater. Vi ber att den israeliska regeringen ska börja ta sitt ansvar under internationell lag för att skydda palestinska invånare och att ge den samhällsservice de behöver. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Colombia, Ecuador och Venezuela.

Herre, i din nåd…   hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com