Dagsarkiv: 27 januari, 2022


Den 19 januari vräktes familjen Salhiye från sitt hem och sin plantskola av israeliska ockupationsstyrkor. Familjen bor i området Sheikh Jarrah, i östra Jerusalem. Vid tidigare försök att tvinga ut familjen har man misslyckats på grund av fredligt motstånd från familjen och andra, men nu anlände israeliska styrkor tidigt på morgonen, avhyste familjen och förstörde deras hus och flera omgivande byggnader. Herre, vi gråter när vi återigen hör om familjer som vräks från sina hem och företag. Trösta familjen Salhiye och uppmana det internationella samfundet till att inte bara uttala sig utan att agera mot de pågående vräkningarna och husrivningarna. […]

27 januari 2022