Dagsarkiv: 2 februari, 2022


Online-samlingarna med Kumi Now startade igen i tisdags med det första programmet i den nya serien “Palestinska innovatörer”. Den första tisdagen i varje månad presenteras nytänkande och inflytelserika palestinier. Den tredje tisdagen i månaden belyses möjliga lösningar på situationen i Palestina. Herre, när vi nu börjar en ny serie av KumiNow Online, ber vi dig ge ansvariga kunskaper och insikter att leda programmet. Ge dem som deltar öron som hör och hjärtan som agerar för en rättvis fred. Herre i din nåd… hör våra böner. Den 29 januari firade Sabeel International en gudstjänst av tacksamhet för ärkebiskop Desmund Tutu. Zoom-gudstjänsten […]

3 februari 2022