3 februari 2022


Online-samlingarna med Kumi Now startade igen i tisdags med det första programmet i den nya serien “Palestinska innovatörer”. Den första tisdagen i varje månad presenteras nytänkande och inflytelserika palestinier. Den tredje tisdagen i månaden belyses möjliga lösningar på situationen i Palestina.

Herre, när vi nu börjar en ny serie av KumiNow Online, ber vi dig ge ansvariga kunskaper och insikter att leda programmet. Ge dem som deltar öron som hör och hjärtan som agerar för en rättvis fred. Herre i din nåd… hör våra böner.

Den 29 januari firade Sabeel International en gudstjänst av tacksamhet för ärkebiskop Desmund Tutu. Zoom-gudstjänsten hade många deltagare och Sabeel tackar alla som deltog för att hedra ärkebiskop Tutu och hans livsgärning, bland annat som beskyddare av Sabeel. Gudstjänsten finns inspelad på Youtube.

Herre, vi är tacksamma för alla som ledde, medverkade och deltog i hyllningen av ärkebiskop Tutus livsgärning. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Dagen efter gudstjänsten till Tutus ära höll Sabeels Vänner i Frankrike en onlinesamling som koncentrerades på situationen för de kristna i Palestina och hur deras vardag ser ut.

Du kärleksfulle Gud, vi är tacksamma för det stöd som nu ges av Sabeels Vänner, Frankrike och alla vänner till Sabeel runt om i världen. Låt dessa samlingar hjälpa till att fördjupa förståelsen av utsattheten för de kristna i det Heliga Landet. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 28 januari attackerades Daoud och Daher Nassar från Tent of Nations av en grupp män med klubbor och andra vapen. Både Daoud och Daher vårdas på sjukhus för skador på sina huvuden.

Herre, våra böner följer familjen Nassar och speciellt Daoud och Daher, när de återhämtar sig från attacken. Välsigna Tent of Nations när de strävar efter att leva på sin gård och söker vägar till fred, eftersom de “vägrar att vara fiender”. Herre, i din nåd… hör våra böner.

13-åriga Lujain Alqattawi är finalist i tävlingen Kid of the Year som Time Magazin anordnar. Lujain, en amerikansk palestinier, började lära palestinska flyktingflickor engelska i sin hemort och nu har hon har skapat ett program som har till mål att hjälpa palestinska flyktingflickor att nå sina drömmars mål.

Herre, vi är välsignade med unga människor såsom Lujain, som använder sin tid och begåvning för att hjälpa andra. Ge dem stöd och stärk dem, när de fortsätter att göra världen till en bättre plats för alla. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 23 januari attackerade en grupp laglösa palestinier Archimandrite Ioustinos, ansvarig för kyrkan vid Jacobs källa i Nablus. Han fick påtagliga fysiska skador. Attacken var inte den första, det har skett flera gånger tidigare. Den palestinska myndigheten lovade att ta fast förövarna, men ännu har ingen arresterats. 

Herre, vid Jacobs källa mötte du den samariska kvinnan och visade oss hur man bygger broar och knyter kontakter. Herre, stärk människor i vårt utsatta land, så att de fortsätter visa sin pålitlighet och solidaritet med varandra. Gud, ge befolkningen i Nablus ditt levande vatten så att säkerhet ersätter rädsla och låt kärlek triumfera över hat. Herre, i din nåd… hör våra böner..

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Algeriet, Libyen, Marocko, Västsahara och Tunisien.  Herre, i din nåd…   hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com