10 februari 2022


I ockuperade östra Jerusalem släppte Amnesty International den 1 februari sin senaste rapport. Rapporten drar slutsatsen att den israeliska ockupationsstaten har tvingat fram ett “grymt system av herravälde och har begått brott mot mänskligheten”. Fjorton israeliska NGO: er och mänskorättsorganisationer har undertecknat ett uttalande till stöd för Amnesty Internationals rapport och uttryckt sin oro för en attack mot rapporten från den israeliska regeringen, som anklagar den för att vara antisemitisk. 

Herre, vi ber att den israeliska regeringen ska upphöra med sin diskriminering av palestinier. Vi ber att de ska sluta undvika debatter om den förtryckande politiken genom att anklaga all kritik för att vara antisemitisk. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Familjen Rawajba har under de senaste fjorton månaderna försökt få information om vad som har hänt deras son. De vet inte om han lever eller är död och de är uttröttade i sin sorg. Deras son, Bilal, skadades av den israeliska armén när han körde till Huwara, en armé-checkpoint nära Nablus. Han rapporterades ha blivit skadad och tagen med flyg till ett sjukhus i Tel Aviv. Vid ett tillfälle kontaktades familjen med ett dödsbud, men senare sas det att han fortfarande fick behandling. 

Herre vi ber för familjen Rawajba, som inte vet sin sons öde och inte får veta var han finns. Vi ber att den israeliska armén ska ge klara besked till palestinska familjer om deras medlemmar och inte orsaka sådant kaos och lidande. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Scenerna med syriska flyktingar som kämpar för att överleva förhållandena under vintern, rörde Ibraheem Khalil och hans vän Jabr Hijaz till att starta en kampanj på nätet för att samla in pengar för de flyktingorganisationer som bygger hus för dem i Syrien. De har samlat in mer än 10 miljoner shekel för dessa organisationer från palestinier som bor i arabiska städer i Israel. 

Herre, vi tackar dig för inspirationen från Ibraheem och Jabr, när de arbetat för att underlätta den svåra situationen för flyktingarna under de kalla vintermånaderna. Låt våra hjärtan röras till medlidande när vi ser lidandet hos dem som drabbats av krig och katastrofer. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 29 januari, antog Episkopala kyrkan i Washington D. C. resolutioner (3 mot 1) om att bekämpa den israeliska apartheiden, att konfrontera den kristna sionismen och försvara rätten att bojkotta som en legitim form av protest.   

Herre, vi ber att den världsvida kyrkan, som består av många samfund, ska se Palestina och med den avlidne ärkebiskopen Tutus ord, “befria israelerna själva, tillsammans med palestinierna från den traumatiska bördan av apartheid.” Herre, i din nåd… hör våra böner.

Denna vecka har fem palestinska NGO:er, stödda av israeliska människorättsorganisationer , framfört en formell begäran till israeliska arméns (IDF) juridiska rådgivare för Västbanken att ta tillbaka sitt påstående från oktober 2021, att de är “olagliga organisationer”. De fem organisationerna gör sedan lång tid ett dokumenterat arbete med att stödja mänskliga rättigheter för palestinier som lever under israelisk ockupation och samarbetar med FN och globala mänskorättsorganisationer världen över. IDF har meddelat att man inte kommer att ge några bevis på att de är olagliga efter som uppgifterna är säkerhetsklassade.

Herre, vi ber för alla medlemmarna i palestinska NOG:er och det vidare samhälle de betjänar. Vi ber att de ska få en rättvis behandling i det israeliska rättssystemet för att återställa deras rykte och att det ska bli tydligt att det är förtal. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Medborgare- och inreselagen till Israel från 2003, gör att invånare i Gaza och Västbanken inte är berättigade till medborgarskap och uppehållstillstånd (residency) genom giftermål med israeliska medborgare, likt det som gäller andra israeliska medborgare. Palestinier som bor i östra Jerusalem får betala ett speciellt högt pris för denna lag, de nekas ofta rätten att förenas med familjen. Några palestinska familjer har nyligen fått uppehållstillstånd, men många tusen nekas fortfarande rätten att leva tillsammans med sina familjemedlemmar. 

Herre, vi är tacksamma för att en del palestinska familjer har fått rätt att återförenas. Vi fortsätter att be för de palestinier som tvingas att leva skilda från varandra eller riskerar att leva tillsammans utan laglig rätt under dessa diskriminerande israeliska lagar. Herre, i din nåd… hör våra böner.

En distriktsdomstol har blockerat staten Texas från att genomdriva sin anti-BDS-lag (boycott, divestment, sanction) mot en palestinsk-amerikansk företagare som vägrade att underteckna ett krav på att inte bojkotta Israel. Domaren konstaterade att lagen kränkte Rasmy Haaounas rätt enligt första tillägget till konstitutionen. Ett antal stater i USA har nyligen introducerat lagar som förhindrar alla uttryck av stöd för palestinier på grund av att det påstås vara antisemitism. 

Herre, vi tackar dig för att män som Rasmy fortfarande är villiga att stå upp för Palestina och fredligt protestera mot den israeliska ockupationen av Palestina, även om det kostar dem deras levebröd och rykte. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Andorra, Italien, Malta och San Marino.

Herre, i din nåd…   hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

  • Ladda ned bönen

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com