17 februari 2022


I år tar Kumi Now ett nytt fräscht grepp kring de olika utmaningar som palestinier möter och vill visa på det nytänkande palestinier har använt för att bemästra dem. I tisdags presenterades Vera Baboun, den första kvinnliga borgmästaren i Betlehem, i den nya serie om palestinska förnyare. 

Herre, vi ber att denna nya plattform för palestinier i Kumi Now-serien ska ge oss en djupare förståelse för svårigheterna och möjligheterna som möter en befolkning som har levt under israelisk ockupation i mer än sjuttio år. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Denna vecka har Sabeel utarbetat sin årsplan för 2022 på Jerusalemkontoret. 

Herre, vi ber om din visdom och ledning för Sabeels personal när de samlas för att besluta om sina prioriteringar och var de ska fokusera sin energi 2022. Herre, i din nåd… hör våra böner 

Michael Benyair, en tidigare israelisk justitieminister, har nyligen gjort ett uttalande om apartheidregimen på det ockuperade palestinska territoriet. I en intervju publicerad i den irländska tidningen “The Journal” konstaterade han “Mellan Jordanfloden och Medelhavet berövar Israel miljontals palestinier deras civila och politiska rättigheter. Detta är israelisk apartheid.” 

Herre, vi tackar dig för modet hos Michael Benyair, som talar ut om den “moraliska avskyn för apartheid” i Israel. Vi ber att fler och fler vittnen, israeliska, palestinska och internationella, ska säga sanningen om sina erfarenheter av ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 12 februari rapporterade UNOCHA, FN:s kontor för samordning av humanitära frågor på det ockuperade palestinska området, att de israeliska myndigheterna har rivit, konfiskerat eller tvingat ägarna att riva 53 palestinskägda hem i område C. Myndigheterna anger som skäl för rivningarna, att israeliska bygglov saknades (som det är nästan omöjligt att få för palestinier). Rivningarna har påverkat levnadsförhållandena för 400 palestinier och tvångsförflyttat 26 människor, bland dem 13 barn. En del av byggnaderna, som revs var tillfälliga skydd, som hade gett humanitär hjälp till familjer vars hem redan hade rivits. 

Herre, vi ropar till dig när vi hör att palestinska familjer får sina tillfälliga hem nedrivna. Det är svårt att tänka sig den förtvivlan och modlöshet de upplever under vintern efter denna behandling. Vi ber om ett slut på denna omänskliga politik från de israeliska myndigheterna. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

“Sammanslutningen – Stoppa bosättningarna” är en bred allians av NGO:er, gräsrotsorganisationer, fackföreningar och politiker som tillsammans vill verka för att stoppa annekteringen av det ockuperade palestinska territoriet. På söndag lanserar de “European Citizen’s Initiativ”. De siktar mot att få en miljon namnunderskrifter till stöd för sin petition. De vädjar till EU-kommissionen att börja respektera internationell lag genom att stoppa all handel med illegala bosättningar.

Herre, vi tackar dig för alla de som fortsätter att arbeta för rättvisa och fred genom ickevåld. Hjälp oss att ha vår tillit i ditt levande och aktiva ord och att kämpa för rättvisa genom våra regeringar och institutioner.  Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Under de första månaderna av 2022 har de israeliska myndigheterna arresterat 502 palestinier, enligt organisationer för fängslade. Bland dem var 6 kvinnor och 54 barn, en av dem yngre än tolv år. Nu sitter 5 400 palestinier i israeliska militärfängelser, av dem är 500 kvarhållna i “administrative detention”. Många fängslade lider av Covid, med 500 rapporterade fall enbart i Ofer-fängelset. 

Herre, så många palestinska familjer påverkas av att någon är fängslad i det israeliska militära rättssystemet. Vi kan bara föreställa oss den ångest och oro i en palestinsk familj, när en ung son finns i militärfängelse långt hemifrån. Vi ber om ett slut på ockupationen och en nedmontering av detta förtryckande och alienerande system. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Stanford University i USA har tillkännagivit att naturvetaren Bassam Dally nu är rankad i gruppen “topp två procent” av naturvetenskapliga forskare i världen. Bassam är en palestinsk-australiensisk akademiker och hans familj kommer från Kafr Yassif, nära Galileen. Nu fokuserar han i sin forskning på användningen av förnybara energikällor för att ta bort kolföroreningar från tunga industrier. Samtidigt med sitt akademiska arbete har han fortsatt att stödja Palestina. 

Herre, vi tackar dig för Bassam Dallys gåvor och arbete som har lett till hans akademiska erkännande. Vi tackar dig att han fortfarande finner tid att stödja sina palestinska bröder och systrar. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Österrike, Liechtenstein och Schweiz.

Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com