Dagsarkiv: 22 februari, 2022


Den 18 februari mötte representanter från Humanitarian Country Team i Palestina familjen Salem i området Sheikh Jarrah i ockuperade östra Jerusalem. Familjens tolv medlemmar, bland dem sex barn, står inför tvångsförflyttning från sitt hem. Teamet som består av medlemmar från FN-organisationer och palestinska NGO:er har uppmanat de israeliska myndigheterna att stoppa alla ytterligare tvångsförflyttningar från områdena Sheikh Jarrah och Silwan i östra Jerusalem. 218 palestinska familjer lever under detta överhängande hot.  Herre, vi ber för familjen Salem, som har bott i sitt hem i Sheikh Jarrah under mer än sjuttio år, att de inte ska tvångsförflyttas. Vi ber att de […]

24 februari 2022