24 februari 2022


Den 18 februari mötte representanter från Humanitarian Country Team i Palestina familjen Salem i området Sheikh Jarrah i ockuperade östra Jerusalem. Familjens tolv medlemmar, bland dem sex barn, står inför tvångsförflyttning från sitt hem. Teamet som består av medlemmar från FN-organisationer och palestinska NGO:er har uppmanat de israeliska myndigheterna att stoppa alla ytterligare tvångsförflyttningar från områdena Sheikh Jarrah och Silwan i östra Jerusalem. 218 palestinska familjer lever under detta överhängande hot. 

Herre, vi ber för familjen Salem, som har bott i sitt hem i Sheikh Jarrah under mer än sjuttio år, att de inte ska tvångsförflyttas. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska följa internationell lag och stoppa politiken av fördrivningar och husrivningar. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Bilder av israeliska soldater som arresterar en 19-årig palestinier, Malik Maala, publicerades den 16 februari. Malik arbetade som nattvakt på en industri för att tjäna pengar till sina universitetsavgifter när israeliska soldater kom för att arrestera honom. Filmen visar att när soldaterna kom för att ta honom tillfånga lyfte han händerna bakom huvudet, för han väntade sig att bli bakbunden. När så skedde släppte soldaterna lös en militärhund som kastade sig över honom och attackerade. En stund senare togs hunden bort av en soldat och Malik fängslades och togs till en okänd plats.  

Herre, vi ber för Malik, att han ska få behandling för de skador han kan ha fått vid den brutala arresteringen. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska sluta behandla palestinier med sådan grymhet och omänsklighet.  Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Akut vattenbrist har tvingat invånarna I Furush Beit Dajan, nära Nablus, att överge sina en gång berömda citronträd och istället odla tomater i växthusen. Det finns många vattenkällor under deras odlingsmark, men vattnet leds bort. Den israeliska armén har konstruerat konstgjorda bassänger, aqviferer, som ger obegränsad vattentillgång för de närliggande israeliska bosättningarna Hamra och Mekhora 

Herre, kan det vara rättvist att palestinska odlare knappt har tillräckligt med vatten för sina odlingar och sin boskap, när israeliska bosättare fyller sina swimmingpooler i närheten? Herre, bosättningarna är byggda på ockuperat land och bosättarna har inte rätt till marken och de underjordiska vattenkällorna. Vi ber om ett slut på ockupationen och att jordbrukarna ska få tillbaka sina rättigheter. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

På fredag är Sabeel värd för ett event med pastor Mitri Raheb. Han kommer att diskutera ett dokument han hjälp till att arbeta fram, med titeln “Vi väljer liv i överflöd”. Det är ett arbete av en grupp teologer och specialister inom human- och geopolitiska vetenskaper, både kvinnor och män, från olika kyrkotraditioner, som har samlats för att skapa en ny vision för folken i Mellanöstern. 

Herre Jesus, vår gode herde, du gav ditt liv så att vi har liv och har det i överflöd (Joh. 10:10). Inför mörka tider söker vi vår tillit och vårt hopp i dig. Vi är tacksamma för den förnyade vision för kristna i Mellanöstern som den beskrivs i “Vi väljer liv i överflöd”. Vi ber att det ska inspirera andra att sätta sin tillit till livets makt över dödens kultur. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Förra veckan samlades palestinska kristna i Beit Sahour för att hylla ärkebiskop Desmond Tutu, som dog i december 2021. Gudstjänsten hölls i Our Lady of Fatima Catholic Church, där Tutu medverkade när han var på besök 1989. Tutu kom till Beit Sahour under den första palestinska intifadan. Han talade på Herdarnas äng, där han välkomnades av tusentals palestinier, både kristna och muslimer. Tutu definierade situationen i Palestina/Israel som apartheid tre årtionden före rapporterna från B’Tselem, Human Rights Watch och Amnesty International. 

Herre, vi hyllar ärkebiskop Desmund Tutu tillsammans med Kairos Palestine: “Vi kommer att fortsätta att följa Tutus livslånga strävan efter en bättre värld där alla får uppleva frihet, lika värde och rättvisa och vi kommer att minnas honom när vi går vidare på vår väg mot självbestämmande och oberoende. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Samir Mansour återöppnade sin bokhandel/bibliotek i Gaza för kunderna den 17 februari. Hans butik blev fullständigt förstörd i en israelisk bombning i maj 2021. Förra året ledde mänskorättsadvokaten Mahvish Rukhsana och Clive Stafford Smith en insamlingsaktion, som kallades 3DC, för att få donationer från hela världen för att hjälpa honom att återuppbygga och fylla sitt lager i bokhandeln. 

Herre, vi är tacksamma för att Samir Mansours bokhandel har rest sig ur askan. Vi ber att butiken ska bli en hoppets ledstjärna för människor som har blivit instängda och förtryckta av den israeliska blockaden under de senaste fjorton åren. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Frankrike, Tyskland och Monaco. 

Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com