Dagsarkiv: 10 mars, 2022


Förra veckan var Sawsan Bitar inbjuden till Synoden för Katolska kyrkan i Jerusalem för att tala om Sabeels ekumeniska arbete.  Herre, vi tackar dig för det utåtriktade arbete som Sabeel utför i det Heliga Landet. Vi ber om mod och styrka för dem som arbetar för Sabeel, så att de kan guida andra på dina vägar. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Den 1 mars lättade kraven för inresa för turister till Israel. Regeländringarna medför att fler pilgrimer och turister kan komma och besöka Palestina och Israel efter trettio månader av frånvaro och osäkerhet på grund av pandemin.  Herre Jesus, vi […]

10 mars 2022