10 mars 2022


Förra veckan var Sawsan Bitar inbjuden till Synoden för Katolska kyrkan i Jerusalem för att tala om Sabeels ekumeniska arbete. 

Herre, vi tackar dig för det utåtriktade arbete som Sabeel utför i det Heliga Landet. Vi ber om mod och styrka för dem som arbetar för Sabeel, så att de kan guida andra på dina vägar. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 1 mars lättade kraven för inresa för turister till Israel. Regeländringarna medför att fler pilgrimer och turister kan komma och besöka Palestina och Israel efter trettio månader av frånvaro och osäkerhet på grund av pandemin. 

Herre Jesus, vi är tacksamma att människor från hela världen får möjlighet att resa till det Heliga Landet igen. Vi ber dig att välsigna deras resor och hjälp oss alla att förbereda våra hjärtan när vi tar del i fastan och stilla veckan. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Projektet “Afaq” (horisonter) sponsras av det Latinska Patriarkatet i Jerusalem och Bethlehem University, det ska hjälpa palestinska kvinnor och ungdomar att starta egna företag. Hittills har det nått ett hundratal palestinier i tretton församlingar. 

Herre, vi är tacksamma för en ny möjlighet att nå unga palestinier och stödja dem med rådgivning och teknisk support, när de startar lokala företag. Vi ber om en tid av återhämtning efter de svårigheter vi upplevt under så många nedstängningar. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Ra’ef Salaymeh tvingades börja riva sitt eget hem i det ockuperade området Beit Hanina den 4 mars. De israeliska myndigheterna anklagade honom för att ha byggt sitt hus utan tillstånd. Myndigheterna beviljar mycket sällan bygglov till palestinier. Han måste betala en bot på 36 000 USD i rivningskostnader om han inte river huset själv. 

Herre, vi ber om ett slut på denna inhumana politik kring husrivningar som läggs på palestinier av de israeliska myndigheterna. Herre, orättvisan i denna politik blir ännu mera smärtsam när palestinier ser hur byggnadstillstånd ges för tusentals nya bostäder i illegala bosättningar. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 2 mars begravdes Ammar Abu Afifeh i sitt hem i flyktinglägret Arroub, norr om Hebron. Ammar sköts ihjäl av israeliska soldater i byn Beit Fajjar norr om Hebron dagen innan, men den israeliska armén vägrade under tjugofyra timmar att överlämna hans kropp till familjen. Hundratals palestinier deltog i hans begravning för att protestera mot att han dödats. Sörjande besköts med gummitäckta kulor och många drabbades av andningsbesvär från de tårgaskanistrar som soldaterna avfyrade. 

Herre, vi ber för Ammars familj när de sörjer hans våldsamma död och efter den ytterligare stress de utsattes för på grund av soldaternas attack under begravningen. Vi ber om ett slut på den israeliska arméns användning av övervåld och skarp ammunition mot det palestinska folket. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 2 mars drev israeliska bosättare bort palestinier som samlade gundelia och akkoub i området Khallet Makhoul, i norra Jordandalen. Israelisk militär skyddade bosättarna och tog några av dem som samlade växter till fånga. Gundelia är en tistelliknande växt som skördas en kort säsong under våren. Den har i generationer använts i traditionell matlagning av palestinier. Israeliska myndigheter påstår att det är en hotad art. Palestinier vidhåller att miljöförstöring och annat hotar växterna på grund av den snabba expansionen av israeliska bosättningar och ökningen av stängda militära zoner på de ockuperade palestinska områdena. 

Herre, vi ber att de palestinska samlarna ska släppas fria. Vi ber om ett slut på de ständiga trakasserierna från de israeliska bosättare som är beslutna att tvinga bort palestinierna från sin mark. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

I maj 2021 etablerade extrema bosättare en ny utpost, Evyatar, söder om Nablus. Marken tillhör de palestinska städerna Beita och Qabalan och byn Yatma. Palestinierna har protesterat mot stölden av sin mark, men deras krav har mötts av extremt våld från israelisk militär. Tio månader senare har nio palestinier skjutits ihjäl i området, många andra har skadats, arresterats och fått andningsbesvär av tårgasattacker. 

Herre, vi ber för invånarna i Beita, Qabalan och Yatma när de sörjer sina älskade som dödats av israelisk militär. Vi ber att bosättares annektering av palestinsk mark ska undersökas grundligt av den internationella domstolen i Haag. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för England, Nordirland, Skottland och Wales.
Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com