Dagsarkiv: 16 mars, 2022


Förra veckan bjöd Sabeel Jerusalem in fyrtiofem kvinnor från Jerusalem, med bakgrund i olika kyrkor, till ett samtal, där de ombads reflektera kring planer för kvinnorna i Sabeel under det kommande året.  Herre, för dig är varje troende utvald och värdefull och vi har alla något att bidra med. Vi tackar dig för att så många röster från så många kvinnor från olika kyrkotraditioner nu har hörts i samlingen hos Sabeel. Låt kvinnorna bli välsignade när de deltar i aktiviteterna och att de genom vänskapsband ska bli ett stöd för varandra. Herre, i din nåd… hör våra böner.  Sabeel nåddes i […]

17 mars 2022