24 mars 2022


Fler än trettio kvinnor deltog i det senaste Sabeel-mötet i Nasaret. Under mars månad uppmärksammar de den internationella kvinnodagen, mors dag – och att våren kommer till Palestina!

Käre Herre, vi tackar dig för din nåd när vi ser vårblommor och trädens knoppar under denna period i Palestina. Vi tar tillfället att minnas dessa dagar med speciell betydelse för palestinier och människor världen över. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 22 mars arrangerade Sabeel i Jerusalem och Sabeel i Nasaret en modern Via Dolorosa-vandring. Mer än åttio deltagare samtalade om den rådande situationen i Palestina i ljuset av Kristus lidanden när han vandrade längs Via Dolorosa mot sin korsfästelse. 

Gud, du som visar nåd och kärlek, vi tackar dig för de välsignelser du gett oss. Tack för din närvaro och ledning när vi går fredens väg. Välsigna arbetet som görs av Sabeel och Sabeels vänner, lokalt och internationellt (ur Sabeels bön). Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Förra veckan flög israeliska besprutningsplan fyra dagar i sträck nära de östra delarna av Gazaremsan, de spred kemikalier, troligen växtbekämpningsmedel, nära odlingsmark som ägs av palestinier. Det sker enbart när det blåser i västlig riktning, mot palestinsk mark. Besprutningen förstör både gröda och jord. Den israeliska armén hävdar att man röjer bort växtlighet i buffertzonen,

Herre, vi ber om ett slut på den israeliska militärens besprutning över mark i Gaza. Vi ber för odlarna i Gaza, som är beroende av sina grödor för sin försörjning och som får se sina odlingar förstörda om och om igen. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 18 mars genomfördes det åttonde internationella palestinska maratonloppet i Betlehem efter två år av inställda lopp på grund av pandemin. Mer än tio tusen palestinier och internationella löpare deltog. För att fullfölja loppet och undvika israeliska vägspärrar måste löparna springa en elva kilometers slinga fyra gånger.

Herre Jesus, vi tackar dig för att maratonloppet kunde genomföras i år och för den förnyelse evenemanget innebär för staden Betlehem. Vilken sorg det är att staden som var ockuperad vid tiden för din födelse också idag befinner sig under ockupation och har ärr orsakade av separationsmur, flyktingläger och israeliska vägspärrar. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Denna vecka kommer organisationen för palestinska fångar i israeliska fängelser att påbörja en hungerstrejk, utan bestämt slutdatum. Hungerstrejken är en protest mot de försämrade förhållandena som genomförs av de israeliska fängelsemyndigheterna.

Herre, vi ber att de inhumana förhållandena som läggs på palestinska fångar ska lättas. Vi ber särskilt om ett slut på tillfälliga arresteringar, utan rättegång, som håller kvar palestinier i fängelse och dömer dem till ett liv utan hopp. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Årets Påskinitiativ från Kyrkornas Världsråd ger en glimt av livet för palestinier som lever i och omkring Jerusalem. ”Medan våra hjärtan gråter för dem som lider i krigets Ukraina, låt oss också komma ihåg dem som lever under ett konstant hot av att bli tvångsförflyttade från sina hem och samhällen i den Heliga staden”. En palestinier i Silwan som intervjuats talar om att den ryska invasionen “fick honom att känna sig mer utsatt än någonsin”. Han beklagar sig, “Jag ser hela världen och FN resolut sluta upp på ukrainarnas sida – som de bör. Men jag ser den dubbla standarden och jag ser världen ge Israel fria händer att göra vad som helst för att förfölja oss.” 

Herre Jesus, Fredsfurste, vi ber om ett slut på krig och förföljelse i hela världen. Hjälp oss att se dem som lider i krig såväl som de glömda som lever under ockupation. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

I Palestina och i många andra arabiska länder firades Mors dag den 21 mars. En dag då mödrar får blommor och andra presenter.

Herre, vi tackar dig för denna speciella dag, när vi uppmärksammar kärlek, omsorg och uppoffringar från mödrarna när de tar hand om barn och unga. Vi ber speciellt för de mödrar i världen som möter svåra tider av krig, nöd och brist just nu. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Estland, Lettland och Litauen. 

Herre, i din nåd… hör våra böner 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com