14 april 2022


Veckans Kumi Now Online behandlade Israels politik med rivningar av palestinska hem. Byggnadstillstånd ges sällan av israeliska myndigheter till palestinier, så de tvingas bygga utan tillstånd. De kan då tvingas att själv riva sina egna hem för att undvika stora kostnader. Hem och byggnader kan också förstöras av israelisk militär som straff. Nästa veckas Kumi Now tar upp ämnet “administrative detention” och uppmärksammar de palestinska fångarnas dag, som infaller på påskdagen den 17 april. 

Herre, vi ber att de israeliska myndigheterna ska upphöra att använda husrivningar som ett sätt att tvinga palestinier från sina hem och bort från landet. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

I söndags, på palmsöndagen började Stilla Veckan för de västliga kyrkorna. 

Herre Jesus, vi minns hur varmt du hälsades välkommen av massorna när du kom in genom en av Jerusalems portar på palmsöndagen: “de tog palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: ’Hosianna! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn’ (Joh 12:12). Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 9 april firade Sabeel Jerusalem en digital gudstjänst tillsammans med Sabeel Australien, palestinska kristna i Australien och Palestine Israel Ecumenical Network. Rubriken på gudstjänsten var “Röster av hopp; På resa mot påsk.” 

Herre, Jesus när vi tänker på ditt lidande och ditt försoningsverk på korset, ber vi att du ska fortsätta leda och guida oss med ditt ljus genom svåra och mörka tider. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Sabeel Jerusalem har publicerat sin senaste utgåva av tidskriften Cornerstone, som undersöker ämnet apartheid. I sommarnumret av Cornerstone 2021, skriver Jean Zaru, palestinier och medgrundare till Sabeel, att hennes budskap om hopp “finns förkroppsligat i anden och viljan hos alla dem som vägrar att samverka med förtryckets, våldets och orättvisans krafter.” 

Barmhärtige och trofaste Herre, vi ber att du ska göra det möjligt för dem som lider av förtryck i det Heliga Landet, att härda ut i hoppet även när de utsätts för förföljelse. Herre, i din nåd… hör våra böner.  

Pastor Naim Ateek och kvinnor från Sabeel kommer att leda oss i bön och reflektion på påskafton den 16 april i Sabeels digitala påskgudstjänst från Jerusalem. 

Herre, i din varma medkänsla, Du som “ska komma ner från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg.” (Luk 1:78, 79). Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Det Latinska patriarkatet i Jerusalem har utnämnt två nya biskopar. Pastor Jamal Khader Diabes är palestinier och har utnämnts till biskop i Jordanien. Patriarkatets nya kyrkoherde i Israel är pastor Rafic Nahra, som föddes i Egypten av libanesiska föräldrar. 

Herre, vi tackar dig för de två nyutnämnda biskoparna. Båda är födda i och har vuxit upp i Mellanöstern och har en djup kärlek och förståelse för människorna här. Herre, ge dem din nåd när de leder och tjänar i sina sammanhang. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Bulgarien, Ungern och Rumänien.
Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com