28 april 2022


Förra helgen firades påskafton med gudstjänster över hela ”det Heliga Landet”. Tusentals palestinska kristna och pilgrimer deltog i ceremonin med den heliga elden i Uppståndelsekyrkan i Jerusalem, Holy Sepulchre, trots att de israeliska myndigheterna försökte begränsa deltagandet till 1000 personer, mer än 90 % färre än tidigare år. Palestinska kristna och kyrkoledare kritiserade denna inskränkning av rätten att fira gudstjänst. De lokala invånarna försökte komma in i kyrkan, men stoppades av de israeliska styrkorna.

Herre Jesus, du led för oss och har uppstått ur graven. Halleluja! Låt kristna deltagare få fortsätta att fira din uppståndelse i det Heliga Landet under kommande år. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Före helgen skadades mer än två hundra människor, de flesta palestinier, i sammandrabbningar på och kring Al-Aqsa-området. Många palestinier blev upprörda över den massiva uppmarschen av israelisk militär på området. De är också upprörda över de upprepade besöken av religiösa judar, som tillåts komma in men inte att be där.

Barmhärtige Fader, vi ber om ett slut på våldet från den israeliska polisen kring Al-Aqsa-området och de skador det medför för personal och gudstjänstdeltagare vid moskén. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska agera för att hålla fred istället för att provocera fram våld. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Den 23 april tillkännagav de israeliska myndigheterna att övergången Erez Crossing skulle stängas efter att raketer avlossats in i Israel av en splittrande grupp i Gaza. Stängningen kommer just före högtiden som avslutar Ramadan, vilket kommer att göra det ännu svårare för familjer i enklaven att överleva. Israel har genomfört flygräder mot olika områden i Gaza två gånger den senaste veckan, som svar på raketattacker från Gaza.

Herre, vi ber om en de-eskalering av spänningarna i Jerusalem, Gaza och de ockuperade palestinska territorierna. Vi ber om ett slut på den israeliska ockupationen och ett slut på isoleringen och utarmningen av enklaven Gaza. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tusentals israeliska bosättare marscherade mot den evakuerade bosättarutposten Homesh nära Nablus, den 19 april. De passerade genom flera palestinska byar innan de marscherade från en plats nära Homesh, som byggdes på mark tillhörande den palestinska byn Burqa. Fyrtio palestinska demonstranter från byn skadades i sammandrabbningar med israeliska styrkor som sänts för att skydda bosättarna. Marschen skedde trots att högsta domstolen i Israel konstaterat att bosättningen är olaglig, eftersom marken tillhör privata ägare i Burqa.

Herre, vi ber om ett slut för de provokativa bosättarmarscherna till den evakuerade utposten vid Homesh. Vi ber också om ett slut på expansionen av israeliska bosättningar på de ockuperade palestinska territorierna, eftersom de är olagliga enligt internationell lag. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Förra veckan samlades den samaritanska gruppen, cirka 800 personer, på berget Gerezim ovanför Nablus på Västbanken, för att fira passover. Samaritanerna drar sin släktskap tillbaka till de forntida israeliter som etablerade sig i det norra kungadömet av det bibliska Samarien.

Herre Jesus, vi minns hur älskvärt du talade med den samariska kvinnan och erbjöd henne levande vatten vid Jakobs brunn, trots fiendskapen mellan samarier och judar vid den här tiden. Hjälp oss, Herre, att nå ut till andra med annan trosbakgrund, med din kärlek och nåd. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Förra veckan firade även judiska trosbekännare passover. Judiska familjer samlades för sedermåltiden med lamm, osyrat bröd, bittra örter och vin för att minnas israeliternas frigörelse från slaveriet i det forntida Egypten.

Herre, vi ber att judar i Israel ska få möjlighet att fira sina religiösa högtider i fred och att de också ska respektera andra trosuppfattningar och heliga platser för dem de delar land med. Herre, i din nåd… hör våra böner.

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Armenien, Azerbajdzjan och Georgien.

Herre, i din nåd… hör våra böner.

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com