5 maj 2022


I måndags firades Eid al Fitr av muslimer i Palestina och Israel. Tredagarsfesten avslutar de trettio dagarnas fasta från gryning till solnedgång under den heliga månad Ramadan. Många palestinier försökte komma igenom israeliska militära vägspärrar för att besöka Al Aqsa-moskén i det annekterade östra Jerusalem för att be. Men, på grund av de nationella, israeliska högtidsdagarna, hade de israeliska myndigheterna infört en militär nedstängning på Västbanken och Gazaremsan. 

Herre, vi ber om fredliga firanden för muslimska familjer under Eid al Fitr. Vi fortsätter att be om att de israeliska myndigheterna inte ska provocera fram våld genom räder på Al Aqsa-området. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

En ny policy från den israeliska regeringen kommer att träda i kraft den 22 maj. Den kommer att ytterligare begränsa inresa och vistelse för utlänningar på den ockuperade Västbanken. Palestinier som har pass från andra länder kommer nu att utfrågas om släktingar och vänner de planerar att besöka och om de har egendom eller förväntar sig att ärva någon sådan. 

Herre, det är djupt oroande att se hur de israeliska myndigheterna utsätter den palestinska populationen, hemma och i diasporan, för mer och mer restriktioner och övervakning. Samtidigt vänder myndigheterna bort blicken från det sätt på vilket de illegala israeliska bosättningarna snabbt expanderar. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Många palestinier tvingas att passera vägspärrar för att nå sina arbetsplatser och från dag till dag vet de inte vid vilken tid de kommer att nå fram till dem. Många tvingas köa i timmar på hopträngda och överfulla platser. 

Herre, vi ber för palestinier som lever under ockupation och föses likt boskap genom vägspärrar när de reser till och från sitt arbete. Vi ber om ett slut på ockupationen och för de omänskliga inskränkningarna som tvingas på palestinska arbetare när de försöker förtjäna sitt levebröd och underhålla sina familjer. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Khalil Awawdeh fördes snabbt till sjukhus av Israeli Prison Service från fängelset i Ramleh till israeliskt sjukhus när hans medicinska tillstånd plötsligt blev kritiskt. Khalil är fyrtio år och kommer från Idna nära Hebron. Han har hungerstrejkat i 57 dagar i protest mot sin häktning utan tidsbegränsning (administrative detention). 

Herre, vi ber om förbättring för Khalils hälsa och att han ska befrias från sin häktningsorder. Vi ber om rättvisa och medlidande från de israeliska myndigheterna, så att de ska överge användningen av förlängda häktningsorder för palestinska fångar. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 28 april kom en allvarlig uppmaning från en koalition av 46 organisationer i Storbritannien till regeringen om att stoppa en lag som skulle drabba ansträngningar för att genomföra bojkott, divestment och sanktioner (BDS). Den föreslagna lagen, som ska tillkännages i drottningens tal den 10 maj, förhindrar offentliga organ att uppmana till BDS-kampanjer mot andra länder, inklusive Israel. 

Herre, vi ber att alla försök att begränsa yttrandefriheten i Storbritannien ska kontrolleras och sättas ur spel. Vi ber att fler människor i Storbritannien ska vägra att anlita företag som arbetar oetiskt och tjänar på den israeliska ockupationen. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

En begäran från fyra mänskorättsorganisationer, på uppdrag av två familjer i Gaza, avslogs av den israeliska högsta domstolen den 24 april. Den 16 juli 2014, under Israels attack mot Gaza, besköts sju barn av en israelisk drönare. De var bröder och kusiner och spelade fotboll på stranden. Fyra av barnen dödades och de tre andra skadades. Organisationerna hävdar att det israeliska flyget avsiktligt besköt barnen, utan att de var identifierade och att detta är en allvarlig kränkning av krigets lagar och nationell brottslag. De kommer nu att ta fallet till Internationella brottsmålsdomstolen för bedömning där. 

Herre, vi ber för familjen Bakr när de fortsätter att sörja sina barn, Zakaria, Ahed, Ismail och Mohammed, som var mellan 9 och 11 år när de dödades. Vi ber att familjen ska få rättvisa för förlusten sina barn. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Afghanistan, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.
Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com