12 maj 2022


Efter mer än tjugo år av rättsligt förfarande beslutade högsta domstolen i Israel den 4 maj att göra området Masafer Yatta i South Hebron Hills till ett slutet militärt område. Beslutet innebär att den israeliska armén kan tvångsförflytta 1 200 palestinier som bor i området och beslagta deras mark. 

Barmhärtige Gud, vi ropar till dig nu när vi ser fler och fler palestinier göras hemlösa när israeliska myndigheter använder sitt rättssystem för att motverka internationell humanitär rätt. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

B’Tselem, israeliskt informationscenter för mänskliga rättigheter i de ockuperade territorierna har granskat omständigheterna när israelisk gränspolis sköt och dödade Nader Rayan i Nablus den 15 mars. Undersökningen visade att Nader och hans vänner satt på en scooter bakom polisbilen. När scootern gick sönder sprang de ned i en sidogränd. Då sköt polisen Nader i ryggen. Sedan lämnade poliserna sin bil, spårade upp den skadade Nader och sköt honom upprepade gånger. 

Herre, vi ber för Naders familj när de sörjer den våldsamma död han fick. Vi ber att den israeliska militären ska sluta med beskjutning som går emot internationell humanitär rätt och har kostat tusentals palestinska liv på de ockuperade territorierna. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 5 maj återupptog mer än 600 israeliska bosättare under polisens beskydd sitt intrång på Al Aqsa-området, efter tio dagars uppehåll för Ramadan. Femtio palestinier arresterades, däribland både äldre män och unga pojkar och skadade sexton andra under sammandrabbningarna. Spänningarna har ökat efter en serie attacker i Israel och polisräder i ockuperade östra Jerusalem och på Västbanken. 

Herre, vi ber om lugn när våldet i Jerusalem och på ockuperade palestinska territorierna ökar. Vi ber att de israeliska myndigheterna ska ta ansvar för att minska spänningarna och inte späda på den inflammerade situationen, speciellt på Al Aqsa-området. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Sabeel Jerusalem höll ett ekumeniskt möte för mer än femtio präster den 9 maj. De inbjöds också att besöka fader Raji Khoury, en grekisk-ortodox präst, som nu är över nittio år och på grund av hälsoskäl är förhindrad att delta i Sabeels möten. 

Herre, vi tackar dig för den uppmuntran och det stöd som Sabeel Jerusalem ger till lokala präster när de fortsätter att uppleva utmaningar och förföljelse. Herre, i din nåd… hör våra böner

Åtta republikanska och demokratiska kongressledamöter sände ett gemensamt brev till USA:s utrikesminister, Anthony Blinken, i slutet av april. De ville uttrycka att de är djupt bekymrade över den oroande ökningen av nya israeliska extremistattacker mot den kristna gemenskapen i Jerusalem. Ledamöterna betonade att skyddet av religionsfriheten i omvärlden måste bli ett viktigt element i USA:s utrikespolitik. 

Herre, vi ber USA:s regering att lyssna till kongressledamöternas oro för det som händer den kristna gemenskapen i Israel. Vi ber det amerikanska utrikesdepartementet att arbeta tillsammans med den israeliska regeringen för att upprätthålla sitt uttalade engagemang för religionsfrihet för alla religioner. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

För palestinier är den 15 maj en viktig dag att minnas Nakba, den stora katastrofen 1948 då tusentals palestinier tvingades fly från sina hem. 

Herre, vi sörjer när vi ser att även idag måste många palestinier lämna sin mark och sina samhällen, borttvingade av en förtryckande politik under israelisk ockupation. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Pastor Richard ”Dick” Toll kommer att bli nästa mottagare av Cotton Fite Award, som delas ut av Palestine-Israel Network i den episkopala kyrkan i USA. Efter att ha mött Naim Ateek tidigt 60-tal har Dick hängivet arbetat för palestiniers mänskliga rättigheter. Han har arbetat för den nordamerikanska vänföreningen FOSNA och hjälpt till att organisera 35 regionala konferenser om Palestina. 

Herre, vi tackar dig för åren av hängiven tjänst som Dick Toll gett av påverkansarbete för Palestina och vi gläds med honom över erkännandet av hans ihållande engagemang för rättvisa och fred.
Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Taizé-kommuniteten har tillsammans med det ekumeniska centret Tantur och kyrkorna i det Heliga landet välkomnat mer än trehundra unga kristna från Europa och andra länder för en tid av tillbedjan. De har mött unga troende för att reflektera kring temat ”Att resa tillsammans till hoppets källor”. 

Herre Jesus, vår uppståndne Herre, vi minns hur din uppenbarelse för lärjungarna efter din uppståndelse vände deras rädsla och förtvivlan till glädje och levande hopp. Vi ber att denna Taizé-samling blir till välsignelse och uppmuntran för alla de unga, när de möter utmaningar i sina liv. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för Indien, Pakistan och Sri Lanka.

Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com