26 maj 2022


Veckans Kumi Now Online fokuserade hur palestinier arbetar för att bevara sin kultur och historia. Nästa tisdag, den 31 maj, handlar Kumi Now om det stora antalet palestinska barn som dödas. Palestinska avdelningen av Rädda Barnen bevakar detta och rapporterar om mycket militärt våld mot palestinska barn som lever under ockupation. 

Barmhärtige Gud, vi lyfter fram Palestinas barn inför dig. Så många av dem dödas, skadas, fängslas och traumatiseras under israelisk ockupation. Vi ber om ett slut på ockupationen och att mänskliga rättigheter ska få gälla alla barn som lever i det Heliga landet. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den israeliska högsta domstolen fastställde första veckan i maj att israeliska myndigheter kan rasera åtta byar i området Masafer Yatta i South Hebron Hills och fördriva mer än 1 200 palestinska invånare permanent. Området har deklarerats som militärt skjutfält, men illegala utposter som har byggts upp av israeliska bosättare i området kommer inte att rivas. 

Herre, vi ber att det internationella samfundet ska hålla den israeliska regeringen och dess juridiska system ansvarig för det sätt som man bryter mot internationell humanitär lag. Vi ber att påtryckningar från regeringar världen över ska stoppa tvångsförflyttningar av palestinier som bor i området Masafer Yatta. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den israeliska regeringen har gett tillstånd för Jerusalemdagens marsch på söndag, den 29 maj. Marschrutten kommer att ta israeler genom Damaskusporten in i de muslimska kvarteren i Gamla stan och vidare till Västra Muren. Dagen är ett firande av den israeliska segern i Gamla stan och östra Jerusalem i kriget 1967 och har blivit ett sätt för nationalister att hävda israelisk suveränitet över hela staden. 

Herre, vi ber om fred i Jerusalem. Vi ber att den provocerande marschen ska ställas in och samtidigt att internationell lag ska respekteras i östra Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Den 16 maj avslog Israels högsta domstol flera framställningar mot ett kontroversiellt linbaneprojekt. Israeliska supportrar av projektet vill sammanbinda de östra och västra sidorna av Jerusalem. Linbanan planeras att sträcka sig över de judiska karaiternas begravningsplats och nå City of David-parken i Silwan, ett palestinskt område vars invånare länge har hotats av fördrivning. Gamla stans historiska stadssiluett i ockuperade östra Jerusalem kommer att domineras av denna linbanekonstruktion. 

Herre, vi ber om att det ska bli en ny granskning av projektet, som ytterligare kommer att minska den palestinska närvaron och hävda israelisk suveränitet i staden Jerusalem. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tusentals samlades i staden Paterson i New Jersey, USA, för att fira namnbytet av en del av huvudgatan till ”Palestinian Way”. Paterson City Council ändrade namnet på gatan för att hedra de palestinska invånarnas bidrag till det civila samhället. Alaa Abdelaziz, stadens första palestinsk-amerikanska rådman: ”Det är ett firande som också visar att palestinier är människor. Vi är amerikaner och vi kommer aldrig att glömma varifrån vi kommer”. 

Herre, vi tackar dig för alla bidrag palestinier i diasporan ger till sina lokala samhällen och vi ber att de ska fortsätta kunna stödja och arbeta för sina familjer som lever i den israeliska ockupationens grepp. Herre, i din nåd… hör våra böner, 

Aida Abu Farha, från staden al-Jalama, nära Jenin, på den ockuperade Västbanken, har nu fått ett stort erkännande för sin sakkunskap i den palestinska konstarten ”zajal”, en traditionell form av muntlig poesi. Denna gamla konstform utfördes tidigare endast av män, men Aida har bevarat traditionen och studerat för att utveckla sin skicklighet i att skapa ”zajal”. Hon inbjuds nu att uppträda vid många kulturella evenemang. 

Herre, vi tackar dig för den talang du gett åt Aida och för hennes beslutsamhet att fortsätta med både studier och föreställningar trots att hon diskrimineras. Vi är tacksamma för att hon för detta värdefulla arv vidare till den unga generationen. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

De sex palestinska NGO:er som av Israel klassats som ”terrororganisationer” har uppmanat det internationella samfundet att agera mot Israels ogrundade angrepp mot dem. Israel hävdar att de har ”hemliga bevis” som dömer dem, men har misslyckats med att ange några konkreta bevis. I förra veckan bekräftade Carter Center att de kommer att fortsätta att stödja organisationerna och fördömde Israels handlande som ett sätt att tysta röster som vill hålla israeliska ockupationsmyndigheter ansvariga. 

Herre, vi ber för de palestinska organisationer som försvarar mänskliga rättigheter för de fattiga och försvarslösa i sitt samhälle. Vi ber att varje falsk anklagelse mot dem ska dras tillbaka. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Vid en presskonferens på St. Joseph’s Hospital i östra Jerusalem den 16 maj fördömde kristna ledare från 15 olika samfund det våldsamma intrånget av israelisk polis i Shereen Abu Aqlehs begravningsprocession. Monsignor Tomasz Grysa, Vatikanens representant i Jerusalem, anklagar Israel för att brutalt ha våldfört sig på en överenskommelse om att upprätthålla religiös frihet. Patriark Pizzabella beskrev polisens oproportionella våldsanvändande som ”en grav kränkning av internationella normer och regler, inklusive den fundamentala rätten till religionsfrihet”. 

Herre, vi ropar till dig i förtvivlan över dödandet av Shereen och den israeliska polisens brutala våld mot sörjande vid hennes begravning. Vi fortsätter att be att det internationella samfundet ska genomföra en fullvärdig undersökning kring hennes död och begravning och hålla dem ansvariga som vidmakthåller orättvisa. Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Tillsammans med Kyrkornas Världsråd ber vi för öarna i Indiska Oceanen: Komorerna, Madagaskar, Mauritius och Seychellerna.
Herre, i din nåd… hör våra böner. 

Om Sabeel´s Wave of Prayer

Sabeel inbjuder varje vecka till bön för aktuella ämnen i regionen. Bönerna, som sprids i Sabeels nätverk, används under Sabeel Jerusalems reflektion och mässa varje torsdag och i församlingar runt om i världen. Då människor lyfter dessa böner 12.00 lokal tid varje torsdag, sköljer denna ”bönens våg” över världen.

Översättning: Marianne Claesson

Vill du få bönen skickad direkt till din mejladress? Skriv till sabeelsverige@gmail.com