Dagsarkiv: 2 juni, 2022


Världsföräldradagen uppmärksammades av FN den 1 juni. Dagen fick många palestinska föräldrar att sörja sina barn som fångats i det israeliska militära rättssystemet eller sörja över dem som skjutits och dödats av israeliska soldater. Sabeel var värd på Kumi Now Online för Parent’s Circle, en organisation som för samman sörjande palestinska och israeliska familjer som uttalat sig inför FN säkerhetsråd i slutet av maj. Nästa veckas Kumi Now sänds på världsmiljödagen den 5 juni fokuserar på den förödelse som utlösts av den israeliska ockupationen av palestinsk mark. Vår Gud och Skapare, vi ropar till dig när vi ser den skada […]

2 juni 2022